RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

solarcati

18 Şubat Pil Günü’ne Özel Pilin Serüveni

Pil, kimyasal enerjinin elektriğe dönüştürülüp sürekli bir elektrik akımı sağlanmasına yarar. Anot (-) ve katot (+) kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği iki uçtur. Bu iki ucun birbirine temasını engelleyen bir katman bulunur ve bu katmanda elektron akışı gerçekleşir.  Elektrik ile kullandığımız her şey piller sayesinde taşınabilir ve kolay kullanılabilir olur. Günlük hayatta kullandığımız basit kumanda pillerinden, araba …

18 Şubat Pil Günü’ne Özel Pilin Serüveni Read More »

Güneş Enerjisinde Perovskit Teknolojisi

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan teknolojilere fotovoltaik sistemler denir. Bu sistemler geçmişten günümüze birçok gelişme ve ilerleme kat ederek bugünkü verimliliklerine ulaşmıştır. Günümüzde yüksek sıcaklıklarda kararlı olması ve sert yapısı sebebi ile silikon bazlı güneş paneli hücreleri kullanımı yaygındır. Tabi ki bilim ilerlemeye ve daha verimli yollar aramaya devam ediyor. Çok aşamalı üretim ve …

Güneş Enerjisinde Perovskit Teknolojisi Read More »

Solar 101 – Güneş Enerjisi Sistemi Türleri

İki ana güneş enerjisi sistemi vardır:  Fotovoltaik (PV) ve Güneş Termal. Ülkemizde özellikle evlerde güneş termal sistemler çok yaygındır. Hatta dünya geneline baktığımızda lider ülkelerden biriyiz yani güneş enerjisine aşina bir ülkeyiz. Bu yaygın kullanım güneş enerjisinden elektrik üretme fikrine kolaylıkla sıcak bakmamızı sağlasa da bazı kafa karışıklıklarına da sebep olabiliyor. Bu yazımız da bu …

Solar 101 – Güneş Enerjisi Sistemi Türleri Read More »

Solar 101 – İnvertörler

Güneş panelleri güneşten doğrudan akım üretir, ancak çoğu ev cihazı alternatif akımda çalışır. İnvertörün sisteminizdeki rolü doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürmektir, böylece panelleriniz tarafından üretilen enerji cihazlarınıza güç sağlamak için kullanılabilir. String invertör ile kurulan bir sistemde, paneller seri olarak birbirine bağlanır ve zincirin ucu invertöre bağlanır. Dize çeviriciler birden fazla giriş içerebilir. …

Solar 101 – İnvertörler Read More »

Solar 101 – Kilowatt Saat Nedir?

Güneş enerjisine geçmeyi düşünüyorsanız (ya da sadece enerji tüketiminizi nasıl azaltacağınızla ilgili bazı öneriler arıyorsanız), muhtemelen kilowatt-saat terimiyle karşılaştınız. Ama tam olarak bir kilowat saat nedir? Ve neden her ay ne kadar kullandığımızı bilmek zorundayız? İlk olarak sıklıkla karıştırılan güç ve enerji terimlerinden bahsedelim. Güç, birim zamanda harcanan enerjidir, en yaygın birimi Watt’tır. Her elektronik …

Solar 101 – Kilowatt Saat Nedir? Read More »

Tarımda ve Hayvancılıkta Güneş Enerjisi

Tarım sektörü tarafından yaratılan kirlilik sorunlarını çözebilecek yeni gelişmelerin sürekli yaşandığı, güneş enerjisi çözümleri ile tanışmanızın vakti geldi. Güneş enerjisi ile bir tarımsal arazinin işletme maliyetleri, çiftçilerin hayal bile edemedikleri seviyelere düşürülebilir. Güneş enerjisi ile bir çiftlik işletilmesinin bütçesi, başta kağıt üzerinde yüksek görünür fakat yatırım kendini amorti ettiğinde ömrü boyunca kendi enerjisini kullanacaktır. Ayrıca …

Tarımda ve Hayvancılıkta Güneş Enerjisi Read More »

Solar Bataryaların Kullanım Ömrü

Enerji depolaması, güneş panellerinizin gün boyunca ürettiği fazla elektriği korumanızı sağlar ve tasarrufları en üst düzeye çıkarmak için geceleri veya kullanım oranlarının yüksek olduğu en çok ihtiyacınızın olduğu durumlarda kullanmanızı sağlar. Belirtmekte fayda var, Türkiye’ de yasal olarak şebekeden bağımsız sistemlerde batarya kullanılabiliyor. Telefonunuzun bataryası gibi, bazı faktörler de güneş bataryanızın ömrünü uzatabilir. İşte basit …

Solar Bataryaların Kullanım Ömrü Read More »

Elektrik Faturanızda Ne Ödediğinizi Biliyor Musunuz?

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu her yıl 4 çeyrek döneme ayırarak elektrik için birim enerji bedelleri yayınlar. Birim elektrik bedelleri belirlendikten sonra, elektrik faturamız, kadar birçok ek bedel ve vergi ile birlikte hesaplanır. Aktif Enerji Tüketim Tutarı Ocak, Nisan, Haziran, Ekim aylarında dört farklı elektrik tarifesi yayınlanır. Bu tarife 1 kW elektrik enerjisinin fiyatıdır. Toplam tükettiğiniz …

Elektrik Faturanızda Ne Ödediğinizi Biliyor Musunuz? Read More »

Neden Sürdürülebilirlik Planları Elektrikli Araç Şarj İstasyonu İçermeli?

İşyeri elektrikli araç şarjı, şirketlerin iş hedeflerine ulaşmalarının en iyi ve en hızlı yollarından biri olabilir. Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu taşıtlara kıyasla zararlı sera gazı emisyonlarını %50 veya daha fazla azaltabilir. Daha fazla insan EV kullanmaya başladıkça, şarj edilecek bir yere ihtiyaçları olacak. İşyerinizde EV şarjı sunarak, yalnızca müşterilerinize ve çalışanlarınıza ihtiyaç duyulan bir …

Neden Sürdürülebilirlik Planları Elektrikli Araç Şarj İstasyonu İçermeli? Read More »

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile yardim@solarcati.com veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.