RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Güneş’in nasıl bir enerji kaynağı olduğunu, bu enerjiyi nasıl kullandığımızı ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili merak ettiğiniz diğer teknik bilgileri ele aldığımız yazı serilerimizde bu sefer güneş enerjisi sistemlerinin kullanım alanlarına yakından bakacağız. Tarım devrimi ile birlikte insanlık Güneş’ten sistematik bir şekilde faydalanmaya başladı. Tarlalarını Güneş’in zaman döngüsüne göre sürdü, evlerini Güneş’ten daha çok faydalanacak şekilde inşa etti. Günümüzde ise elektrik enerjisinin ihtiyaç duyulduğu her alanda karşımıza en çevreci çözümlerden biri olan Güneş çıkmaktadır. Bu alanların neler olduğunu ve Güneş enerjisinin nasıl kullanıldığını ise yazının devamında bulabilirsiniz.

 

1- Pille çalışan elektronik araçlar:

aygıt, belge, bilgilerHesap makinesi, el feneri, saat gibi pille çalışan elektronik araçların ön yüzeyine yerleştirilen fotovoltaik hücreler sayesinde pil değiştirme ya da şarj etme gibi sorunlara çözüm üretilmiştir.

2- Güneş enerjisi ile çalışan ulaşım araçları:

Elektrikli arabaların çağının başladığı yakın dönemde, güneş panelleri ile kaplanmış üst yüzey sayesinde şarj edilmeden çok uzun mesafeler katedebilen arabaların da hayatımıza gireceği düşüncesi oldukça heyecan verici. Güneş enerjisi ile çalışan araba ve uçak gibi çalışmaların henüz prototip aşamasında olmasına rağmen ticarileşmesi için motivasyon oldukça yüksektir. Türkiye’de de her geçen gün güneş enerjisi ile çalışan arabalar geliştirip uluslararası yarışmalara katılan üniversite sayısı artmaktadır.

3- Trafik ve yol lambaları:

Trafik ışıkları ve yol aydınlatma lambaları üzerlerine yerleştirilen güneş panelleri gündelik yaşantımızda sıkça karşılaştığımız görüntülerden biridir. Şebeke elektriğine bağlı olsalar bile enerjilerinin bir kısmı fotovoltaik paneller ile karşılanmaktadır.

4- Uydular:

bulutlar, bulutlu, havadanDünya’nın çevresinde dolanan uydular için sürdürülebilir bir enerji kaynağı oldukça önemlidir. Güneş’ten gelen fotonları, yüzeylerindeki fotovoltaik hücreler ile elektrik enerjisine çeviren uydular gerekli enerji ihtiyaçlarını bu şekilde karşılar. 1977 yılında Güneş Sistemi ve ötesi hakkında bilgi toplamaları amacıyla fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 adlı iki uzay sondası Güneş’ten gelen ışınlar sayesinde hala yeryüzüne bilgi yollayabilmektedir. Pek çok gezegen ile ilgili en net fotoğraflar bu uydular sayesinde çekilebilmiştir.[1]

5- Su ısıtma üniteleri:

Tatil beldelerinde evlerin çatılarında çokça gördüğümüz sıcak su depoları güneş enerjisi ile çalışır. Sürdürülebilir, ekonomik ve çevreci olması nedeniyle oldukça tercih edilen bir yöntemdir.

6- Ev ve fabrika çatılarına kurulan güneş enerji sistemleri:

Ev ve fabrikaların çatılarına kurulan güneş enerji sistemleri ile ihtiyaç duyulan elektrik üretilebilir hatta üretilen fazla enerji şebekeye satılabilir. Türkiye’de son dönemde geliştirilen yasal düzenlemeler sayesinde oldukça Güneş Enerjisi, Güneş Panelleri, Fotovoltaik, Panellertercih edilen çatı üstü güneş sistemleri sayesinde yakın gelecekte evlerimizin bütün elektrik ihtiyacını Güneş’ten karşılayabileceğiz.

7- Güneş tarlaları:

Düz ve geniş arazilere kurulan güneş tarlaları ile üretilen elektrik şebekeye verilerek binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Türkiye, yapılan ihaleler ile 2018 yılında toplam 5.000 MW kurulu gücü[2] aşmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu sayı hızlıca artmaya devam edecektir.

8- Bonus:

Güneş kadar tercih edilen enerji kaynaklarından biri de rüzgardır. Rüzgar santralleri kurulmadan önce bölgenin rüzgar potansiyeli ve haritasını çıkarmak için bölgeye ölçüm direkleri yerleştirilir. Bu direkler çeşitli yüksekliklerde bulunan sensörleri aracılığıyla sıcaklığı, nemi ve rüzgarın hızıyla basıncını ölçerler. Bu verilerin toplanıp iletilmesi için ihtiyaç duyulan enerji, ölçüm direğine yerleştirilen güneş panelleri aracılığıyla karşılanır.

Kaynak:

[1] https://voyager.jpl.nasa.gov/

[2] https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/NSR_Turkey_2018.pdf

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile yardim@solarcati.com veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.