RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Enerjisi yatırımları rüzgar enerjisi yatırımlarına göre daha ön görülebilir.

GES Yatırımları Rüzgar’a Kıyasla Daha Öngörülebilir

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ulusal olarak tanınan istatistiksel derecelendirme kuruluşları arasında yer alır. (Kaynak: Vikipedi) Fitch Derecelendirme Kuruluşu’na göre elde etmeyi hedeflediğiniz güç miktarı için GES ’ler  rüzgar çiftliklerinden daha öngörülebilir bir yatırım. Fitch analizine göre, birçok rüzgar santrali yıllık beklentilere nazaran olumlu ve olumsuz yönde farklı  performans sergiliyor.

Proje geliştiriciler finansman için bankalara başvurduğunda, yıllık olarak ne kadar enerji üretileceğinin tahminlerini belirtmeleri istenir. Proje finansmanı başvurusu için hazırlanan tahminler, bağımsız danışmanlar tarafından hazırlanır. Fitch Derecelendirme Kuruluşu dünya genelinde yetmiş yenilenebilir enerji projesini inceleyip bir rapor hazırladı. Yetmiş küresel yenilenebilir projeden, üçte ikisi çoğu karada olan rüzgar santralleri ve büyük bölümü Kuzey Amerika ya da Latin Amerika’da. Rüzgar doğal olarak güneşten daha az tahmin edilebilir, bu da hedefleri belirlemeyi daha zor hale getirir. Raporda rüzgar türbini teknolojisindeki ilerlemelere ve kaynak analizindeki gelişmelere rağmen birçok rüzgar çiftliğinin beklenenden farklı elektrik ürettiği ortaya çıktı. GES ‘lerin %86’ sı tahminlerini tutturdu ve çoğu proje daha iyi sonuçlar doğurdu.

Büyük bir enerji dağıtıcısına müşteri olarak sahip olmak, yenilenebilir bir projenin kredi notu için genellikle iyi bir şeydir. Kaliforniya’ da 2017 ve 2018’ de meydana gelen yangınlardaki rolü sebebiyle Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) şirketi tazminat cezasına çarptırıldı ve iflas koruması başvurusunda bulundu.  Diğer iki büyük kuruluşun (Southern California Edison ve San Diego Gas & Electric) da sorunları vardı ve hatta kredi kalitelerinde bir miktar eksilme olmuştur ve kendi gelecekleri hakkında zorlu sorularla karşı karşıyalar. Amerika Birleşik Devleteri’ nde bazı GES projeleri, artık onların müşterisi olan elektrik dağıtım şirketlerine eşdeğer bir kredi notu taşıyor. Geleneksel enerji üretim anlayışımız değişiyor. Geleceğin güneş enerjisinde olduğunu artık görmemek imkansız.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile yardim@solarcati.com veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.