RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

güneş paneli

Güneş Paneli Ömrü Ne Kadardır ?

Güneş paneli ömrü ne kadardır? Aslında bu cevaplaması zor bir soru, çünkü cevabını belirleyecek çeşitli faktörler mevcut. Örneğin; Ne tür paneller kullanıyorsunuz? Sisteminiz nasıl kuruldu? Nerede yaşıyorsunuz? İkliminiz nasıl? Düzenli bakımlarınızı yaptırıyor musunuz?

Tüm bu sorular ve daha fazlası, güneş enerjisi sisteminizin ömründe göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

Ortalama olarak birçok güneş panelinin 20 yıl dayanacağı tahmin ediliyor. Bu sayı bir tahmin olmaktan öte, Solarçatı’ da güneş paneli panel türüne göre 25 veya 30 yıl garantiye sahip.

Güneş enerjisi sisteminizin ömrü için tam bir sayı bulmaktan daha önemli olan şey, panellerinizin verimliliğini neyin azaltacağı ve bu verimsizlikleri nasıl önleyeceğinizdir.

Genel aşınma ve yıpranma nedeniyle beklenebilecek en yüksek kayıp yıllık %5’ tir. Ancak birçok sistem bu kadar büyük kayıp yaşamaz. Bazı kullanılmış paneller üzerinde yapılan çalışmalarda, güneş panellerinin çalışmaya başladıktan 25 yıl sonra dahi orijinal verimlerinin %88’ inde çalıştıkları gözlenmiştir. Sonucunda, herhangi bir ekipman ya da teknolojide olduğu gibi güneş enerjisi sisteminizde de verimlilikte hafif bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ancak bahsettiğimiz gibi uygun bakımlar uygulanırsa kayıp oldukça düşük ve önemsiz.

Güneş enerji sisteminizin mümkün olduğunca uzun süre aynı verimlilikte çalışmasını sağlamanın birçok yolu vardır. Sistemin fiziksel zarar görmesinden kaçınmak, rutin bakımlarını aksatmamak, sisteminizi düzenli temizlemek, panellerinizi servis sağlayıcılarınıza kontrol ettirmek yeterli olacaktır. Güneş enerji sisteminizin verimli çalışmasını sağlamak zor değil. Sadece panellerinize dikkat edin ve belli periyotlarla bir uzmanın görmesini sağlayın.

Güneş paneli ile ilgili yazılarımız gelmeye devam edecek, takipte kalın!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile yardim@solarcati.com veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.