Çatı Üzeri Güneş Santrallerinde İmar Yönetmeliği

/ / Blog
Güneş Enerjisi Paneli

Ülkemizde evsel veya endüstriyel tip bir güneş enerji santrali kurmak isterseniz yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi de imar yapmaya yetkili kurumunuzdan (Belediye, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi) Güneş Enerji santrali kurulumunda imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri açısından bir sakınca olmadığına dair görüş almaktır. Bu görüş yazısı proje onay işlemleri esnasında sizden istenilecek evraklardan bir tanesi olacaktır.

Solarçatı güneş enerji panelleri

Bu aşamada bilinmesi gerekli olan husus tesisinizin Planlı Alanlarda mı yoksa Plansız Alanlarda mı olduğudur.
Eğer ki tesisiniz Planlı Alanlarda Bulunan bir alanda ise Güneş Enerji Santraliniz Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerine göre yapı ruhsatına tabi olmayacak olup ilgili maddede yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

“Planlı Alanlar Yönetmeliği 59 Maddesi
(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. “

Bu maddeden anlaşılması gereken önemli hususlardan bir tanesi de Güneş Santralinizin binanızın mimari görüntüsünü bozmayacak şekilde yani çatınızın eğimine paralel, herhangi bir açı verilmeden dizayn edilmiş olması gerektiğidir. Eğer ki kenarlarında parapet bulunan bir çatınız var ise güneş panelleri parapet seviyesinin üstüne çıkmayacak şekilde panellerinize açı da vermeniz de mümkündür. Bu işlemlerin taşıyıcı sisteminizi etkilemediğini dair statik projesini de ilgili kurum sizden bu aşamada isteyecektir.

Eğer ki yapınız Plansız Alanlarda bulunan bir yapı ise, Plansız alanlar yönetmeliğinde Güneş Enerji Santralleri ile ilgili bir husus bulunmadığından bu alanlarda Basit Onarım İzni Almanız gerekmektedir.

Bu hususların dışında, eğer ki yeni bir yapı tesis ediyorsanız ve mimari projenizde Güneş Enerji Santrallerinizi göstermişseniz, Güneş panellerinizi projenizde gösterdiğiniz açı ve konumda tesis etmenizde herhangi bir sorun yoktur. Çünkü zaten projenizde Güneş Santralinize ait bilgiler mevcut olup iskân almanız da projenizde görünen şekilde bir montaj yapmanıza bağlıdır.

Blog güncellemelerini alın

TOP