RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Çatı Üzeri Güneş Santrallerinde İmar Yönetmeliği

Ülkemizde evsel veya endüstriyel tip bir güneş enerji santrali kurmak isterseniz yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi de imar yapmaya yetkili kurumunuzdan (Belediye, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi) Güneş Enerji santrali kurulumunda imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri açısından bir sakınca olmadığına dair görüş almaktır. Bu görüş yazısı proje onay işlemleri esnasında sizden istenilecek evraklardan bir tanesi olacaktır.

Bu aşamada bilinmesi gerekli olan husus tesisinizin Planlı Alanlarda mı yoksa Plansız Alanlarda mı olduğudur.
Eğer ki tesisiniz Planlı Alanlarda Bulunan bir alanda ise Güneş Enerji Santraliniz Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerine göre yapı ruhsatına tabi olmayacak olup ilgili maddede yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

“Planlı Alanlar Yönetmeliği 59 Maddesi
(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. “

Bu maddeden anlaşılması gereken önemli hususlardan bir tanesi de Güneş Santralinizin binanızın mimari görüntüsünü bozmayacak şekilde yani çatınızın eğimine paralel, herhangi bir açı verilmeden dizayn edilmiş olması gerektiğidir. Eğer ki kenarlarında parapet bulunan bir çatınız var ise güneş panelleri parapet seviyesinin üstüne çıkmayacak şekilde panellerinize açı da vermeniz de mümkündür. Bu işlemlerin taşıyıcı sisteminizi etkilemediğini dair statik projesini de ilgili kurum sizden bu aşamada isteyecektir.

Eğer ki yapınız Plansız Alanlarda bulunan bir yapı ise, Plansız alanlar yönetmeliğinde Güneş Enerji Santralleri ile ilgili bir husus bulunmadığından bu alanlarda Basit Onarım İzni Almanız gerekmektedir.

Bu hususların dışında, eğer ki yeni bir yapı tesis ediyorsanız ve mimari projenizde Güneş Enerji Santrallerinizi göstermişseniz, Güneş panellerinizi projenizde gösterdiğiniz açı ve konumda tesis etmenizde herhangi bir sorun yoktur. Çünkü zaten projenizde Güneş Santralinize ait bilgiler mevcut olup iskân almanız da projenizde görünen şekilde bir montaj yapmanıza bağlıdır.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.