RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Çift Yönlü Sayaç, Yedek Sayaç ve Üretim Sayaçları

Lisanssız Güneş Santrallerinde sıkça duyduğumuz konulardan bir tanesi de sayaçlardır. Aslında tesisimizde tüketim faturamız için bir sayaç bulunmakta olup bu sayacın üretim tesisi kurulumu sonrasında değişmesi gerektiği ilgili mevzuatlar ile tanımlanmıştır.

Sayaçların değişmesi yatırımcılar açısından oldukça önem arz etmekte olup, değişmemesi durumunda tüketim ölçmek için tesis edilen ve tek yönlü olarak veri okuma kabiliyetine sahip sayaçlarından şebekeye veriş yönünde bir enerji akışı olması durumunda sayacın bu üretimi de tüketim hanesine yazması ile sonuçlanacaktır.

çift yönlü sayaç
Çift Yönlü Sayaç

 

İşte tam bu sebeple mevcutta bulunan tek yönlü üretim sayacınızın çift yönlü üretim okuyabilen sayaçla değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca bu sayaç vasıtası ile ödeyeceğiniz tüketim faturaları, dağıtım bedelleri ya da ihtiyaç fazlası enerjiniz olması durumunda tahsil edeceğiniz bedeller sayacın endeks değerlerden okunarak hesaplanacaktır.

 

 

Peki bu sayacı kim ne zaman değiştirecektir. Bu değişim kimin sorumluluğundadır.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 21. Maddesinde “Bu madde kapsamındaki sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir” denildiği için dağıtım şirketiniz bu sayacı değiştirmekle mükelleftir.

Dağıtım şirketi tarafından tesis edilen bu sayaç mühürlenecek olup, faturalandırmalara esas olarak kullanılacaktır.  Güneş santralinizin 10 kWe üstünde bir güce sahip olması durumunda sayaçta oluşacak arıza ya da yalanılacak uzlaşı sorununa karşı 1 adet kontrol amaçlı Yedek çift yönlü sayaç da bulunması gerekebilecektir. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, Yedek sayaç ihtiyacı olması durumunda bu sayacın da dağıtım şirketi tarafından değiştirileceğini de 21 madde de açıkça belirtmiştir.

Sistemin üretimini ölçen üretim sayacı

Son olarak ise Güneş santralinizde üretimi ölçmek amacıyla üretim sayacı olması gerektiği Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2 Fıkrasında “Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur.” Denilerek belirlenmiştir. Bu sayaç da Güneş Enerji santralinin panosu içerisinde bulunduğu için bu sayaç yatırımcı tarafından tesis edilecektir.

Özetle 10 kWe üzeri güce sahip olan bir güneş santralinin 2 tanesi ölçü hücresinde çift yönlü, 1 tanesi GES Panonuzda tek yönlü olmak üzere 3 tane sayacı bulunabilecek ve bunlardan sadece pano içerisinde bulunan üretim sayacı yatırımcı tarafına maliyet yaratmaktadır.

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.