Çift Yönlü Sayaç Yedek Sayaç ve Üretim Sayaçları

/ / Blog
İnverter Teknolojisi

Lisanssız Güneş Santrallerinde sıkça duyduğumuz konulardan bir tanesi de sayaçlardır. Aslında tesisimizde tüketim faturamız için bir sayaç bulunmakta olup bu sayacın üretim tesisi kurulumu sonrasında değişmesi gerektiği ilgili mevzuatlar ile tanımlanmıştır.

Sayaçların değişmesi yatırımcılar açısından oldukça önem arz etmekte olup, değişmemesi durumunda tüketim ölçmek için tesis edilen ve tek yönlü olarak veri okuma kabiliyetine sahip sayaçlarından şebekeye veriş yönünde bir enerji akışı olması durumunda sayacın bu üretimi de tüketim hanesine yazması ile sonuçlanacaktır.

çift yönlü sayaç

Çift Yönlü Sayaç

 

İşte tam bu sebeple mevcutta bulunan tek yönlü üretim sayacınızın çift yönlü üretim okuyabilen sayaçla değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca bu sayaç vasıtası ile ödeyeceğiniz tüketim faturaları, dağıtım bedelleri ya da ihtiyaç fazlası enerjiniz olması durumunda tahsil edeceğiniz bedeller sayacın endeks değerlerden okunarak hesaplanacaktır.

 

 

Peki bu sayacı kim ne zaman değiştirecektir. Bu değişim kimin sorumluluğundadır.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 21. Maddesinde “Bu madde kapsamındaki sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir” denildiği için dağıtım şirketiniz bu sayacı değiştirmekle mükelleftir.

Dağıtım şirketi tarafından tesis edilen bu sayaç mühürlenecek olup, faturalandırmalara esas olarak kullanılacaktır.  Güneş santralinizin 10 kWe üstünde bir güce sahip olması durumunda sayaçta oluşacak arıza ya da yalanılacak uzlaşı sorununa karşı 1 adet kontrol amaçlı Yedek çift yönlü sayaç da bulunması gerekebilecektir. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, Yedek sayaç ihtiyacı olması durumunda bu sayacın da dağıtım şirketi tarafından değiştirileceğini de 21 madde de açıkça belirtmiştir.

Sistemin üretimini ölçen üretim sayacı

Son olarak ise Güneş santralinizde üretimi ölçmek amacıyla üretim sayacı olması gerektiği Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2 Fıkrasında “Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur.” Denilerek belirlenmiştir. Bu sayaç da Güneş Enerji santralinin panosu içerisinde bulunduğu için bu sayaç yatırımcı tarafından tesis edilecektir.

Özetle 10 kWe üzeri güce sahip olan bir güneş santralinin 2 tanesi ölçü hücresinde çift yönlü, 1 tanesi GES Panonuzda tek yönlü olmak üzere 3 tane sayacı bulunabilecek ve bunlardan sadece pano içerisinde bulunan üretim sayacı yatırımcı tarafına maliyet yaratmaktadır.

 

Blog güncellemelerini alın

TOP