Fosil Yakıtlar Ve İklim Değişikliği

/ / Blog

Fosil yakıtlar arabalarımıza, işletmelerimize enerji sağlamak ve evlerimize elektrik vermek için gereken enerjiyi üretmek için uzun yıllardır kullanılıyor. Bugün petrol, kömür ve gaz enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor. Enerji için fosil yakıtların kullanılması günümüzün en büyük problemlerinden olan iklim krizini tetikliyor. Fosil yakıtların ne olduğuna, bize neye mal olduklarına ve neden temiz bir enerji geleceğine geçme zamanının geldiğini inceleyelim.

Fosil Yakıtlar Nelerdir?

Kömür, ham petrol ve doğal gaz, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvanların fosilleşmiş, gömülü kalıntılarından oluştukları için fosil yakıtlar olarak kabul edilir. Fosil yakıtlar, kökenleri nedeniyle yüksek karbon içeriğine sahiptir.

Petrol

Fosil Yakıtlar

 

Ham petrol veya petrol çoğunlukla hidrokarbonlardan (hidrojen ve karbon bileşikleri) oluşan sıvı bir fosil yakıttır. Petrol yeraltı rezervuarlarında, tortul kayaçların çatlaklarında, yarıklarında ve gözeneklerinde, dünya yüzeyine yakın katranlı kumlarda bulunabilir. Çıkarıldıktan sonra petrol, benzin, propan, gazyağı ve jet yakıtı gibi kullanılabilir yakıtlara ve ayrıca plastik boya gibi ürünlere dönüştürülmek üzere süper tanker, tren, kamyon veya boru hattı aracılığıyla rafinerilere taşınır.

 

 

 

 

Kömür

kömür madeni kirliliği

Kömür, karbon içeriğine göre büyük ölçüde farklılaşan dört ana çeşidi olan katı, karbon ağırlıklı bir kayadır. Kömür iki yöntemle çıkarılır: Yeraltı madenciliği, derin yeraltı yataklarından kömür kesmek için ağır makineler kullanırken, yüzey madenciliği (şerit madenciliği olarak da bilinir) aşağıdaki kömür yataklarına erişmek için tüm toprak ve kaya katmanlarını kaldırır. Her iki madencilik türü de çevreye zararlı olsa da, şerit madenciliği özellikle yıkıcıdır, tüm ekosistemleri kökünden söker ve kirletir

Kömürün dört ana çeşidi sırasıyla linyit, alt bitümlü, bitümlü ve antrasit’tir. Bununla birlikte, çeşitlilikten bağımsız olarak, tüm kömürler kirli enerji kaynaklarıdır. Emisyonlar açısından, yakabileceğimiz en karbon yoğun fosil yakıttır

 

 

 

 

Doğal Gaz

doğal gaz

 

 

Çoğunlukla metandan oluşan doğal gaz, yeraltında bulunduğu yere bağlı olarak genellikle geleneksel veya geleneksel olmayan olarak kabul edilir. Geleneksel doğal gaz, gözenekli ve geçirgen kaya yataklarında bulunur veya petrol rezervuarlarına karıştırılır ve standart sondaj yoluyla erişilebilir. Geleneksel olmayan doğal gaz, esasen, normal sondaj yoluyla çıkarılması çok zor ve pahalı olan kırılma gibi özel bir uyarı tekniği gerektiren herhangi bir gaz türüdür.

 

Fosil Yakıtların Zararları

Doğal Yaşam Alanlarına Verilen Zararlar

fosil yakıtların zararı

 

Yeraltındaki petrol, gaz ve kömür yataklarını ortaya çıkarmak sonrasında bunları işlemek ve taşımak peyzajlarımız ve ekosistemlerimiz üzerinde muazzam bir zarara neden oluyor. Fosil yakıt endüstrisi, kuyular, boru hatları, erişim yolları gibi altyapı için geniş arazilerin yanı sıra işleme, atık depolama ve atık bertarafı için tesisler kiralamaktadır. Şerit madenciliği durumunda, ormanlar ve tüm dağ tepeleri dahil olmak üzere tüm arazi parçaları kazınır ve yeraltı kömürü veya petrolü açığa çıkarmak için püskürtülür. Operasyonlar sona erdikten sonra bile, iyileştirme çalışması yapılan toprak asla eski haline geri dönmez. Sonuç olarak, vahşi yaşam habitatında üreme ve göç için çok önemli olan topraklar parçalanır ve yok olur. Yaşam için ideal olmayan yaşam alanlarında hayatlarını devam ettirmekte zorlanan canlılar vahşi yaşamla rekabet etmeleri gerektiğinden, sonunda acı çekebilir.

 

Su kirliliği

su kirliliği

Kömür, petrol ve gaz, su yollarımız ve yeraltı sularımız için sayısız tehdit oluşturuyor. Kömür madenciliği operasyonları, asit akışını akarsulara, nehirlere ve göllere taşır ve çok miktarda istenmeyen kaya ve toprağın akarsulara gitmesine sebep olur. Çıkarma veya taşıma sırasındaki petrol sızıntıları ve sızıntıları, içme suyu kaynaklarını kirletebilir ve tüm tatlı su veya okyanus ekosistemlerini tehlikeye atabilir.

Tüm sondaj, kırma ve madencilik operasyonları, ağır metaller, radyoaktif malzemeler çok büyük hacimlerde atık su üretir. Endüstriler bu atıkları, su yollarına sızabilecek veya taşabilecek açık hava çukurlarında veya yeraltı kuyularında depolar. Kanser, doğum kusurları, nörolojik hasar ve çok daha fazla hastalık bu atıklar sonucu ortaya çıkabilir.

 

 

 

 

Emisyonlar

Fosil yakıtlar, yanmadan çok önce zararlı hava kirleticileri salımı yaparlar.

Küresel Isınma  

eri
yen buzullar

 

 

Petrol, kömür ve gaz yakıldığında sadece enerji ihtiyacımızı karşılarken, mevcut küresel ısınma krizini tetiklemektedir. Fosil yakıtlar yakıldığında büyük miktarlarda karbondioksit üretir. Karbon emisyonları ısıyı atmosferde hapseder ve iklim değişikliğine ve sıcaklıkların artmasına yol açar

 

 

 

Hava Kirlilikleri

kirli hava

 

 

 

 

Fosil yakıtlar yandıklarında karbondioksitten fazlasını yayarlar. Kömürle çalışan enerji santralleri, tehlikeli cıva emisyonlarının yanı sıra kükürt dioksit emisyonlarının ve havamızdaki zararlı partikül maddenin büyük çoğunluğunu üretirler. Fosil yakıtla çalışan arabalar, kamyonlar ve tekneler zehirli karbon monoksit ve nitrojen oksidin ana katkılarıdır.

 

 

 

 

 

Temiz Enerji Geleceği

temiz enerji

Günümüzün küresel enerji, malzeme ve altyapı sektörleri, yeni fırsatlar yaratan önemli değişimler yaşamaktadır. Yeni trendler ve teknolojiler enerji üretimini, dağıtımını ve tüketimini değiştirmektedir. Bu duruma paralel olarak ve mevcut üretim-tüketim modeline göre, dünya hammadde talebi 2060 yılına kadar iki katına çıkacağı öngörülmektedir.
Sürdürülebilir, güvenli ve uygun fiyatlı bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak için yatırım ve yenilik iş birliklerine ihtiyaç vardır. Sadece enerji sektörü değil tüm sektörlerde net sıfır emisyon dünya vaadini yerine getirmek için gereken sistemsel değişiklikleri güçlendirmesi için gereklidir.

Blog güncellemelerini alın

TOP