Güneş Enerji Santrallerinde İş Güvenliği

/ / Blog

Çatı üzeri güneş enerji santrallerinde keşif aşamasından montaj aşamasına, montajın tamamlanmasından sonra düzenli işletme bakim faaliyetlerinin yapılması süreçlerinde mutlaka dikkat edilmesi gereken, ilgili mevzuatlar ile tanımlanan ve kesinlikle esnetilmemesi gereken konulardan bir tanesi de iş güvenliğidir.

Güneş Enerji Santrallerinde İş Güvenliği

Alınması gereken ilk ve en önemli tedbir yapılacak işlemlerin kendi işinde uzman, sertifikalı kişilerce yapılmasıdır. Yapacağı iste uzman olmayan personellerin sahada çalıştırılması is kazası riskini oldukça yükseltmekte olup, uzman kişiler tarafından yapılacak çalışmalarda da tedbirler esnetilmemelidir.

İs güvenliği denildiğinde ilk akla gelen baret, is ayakkabısı, fosforlu yelek ve eldivenler alınması gereken diğer tedbirleri alındığında ve işe uygun standartlarda olması durumunda ufak kazalarda etkili olsa da aslında çatı üzeri Güneş enerji santrallerine ait uygulamalarda yeterli değildir.

Çatı üzeri güneş santrallerinin çalışma sahası mevzuat hükümlerine belirtilen 1.8 metre limitinden yüksekte olduğu için tüm çalışmalar yüksekte çalışma olarak adlandırılmakta olup yapılacak işe özgü is güvenliği tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Yüksekte yapılan çalışmalarda, işin her aşamasında %100 bağlı kalma kuralı her işte uygulanmalı, paraşüt yelek, çalışma ortamına uygun dikey ve/veya yatay çalışmaya uygun geri sarımlı durdurucular mutlaka kullanılmalı, çalışma sahasında yasam hattı olmaması durumunda portatif yaşam hatları kurularak tedbirler her zaman alınmalıdır.

Çatı üzerine yapılacak malzeme sevkleri uygun kaldırma ekipmanları ile yapılmalı ve malzeme düşme riski bulunan tüm alanlar insan erişimine kapatılarak yapılmalıdır.

Elektrik ile ilgili montajlar esnasında, mekanik işlemlerde kullanılan eldivenleri değil, elektrik işlerinde kullanılan eldivenleri kullanılması, elektrik izolasyonu sağlanması, logo kilit uygulamaların yapılması gibi standart risk unsurları her çalışma sahasında uygulanmalıdır.

Her çalışma sahasında uygulanması gereken bu basit uygulamaların yani sıra çalışma sahalarında mutlaka uzman bir kişi tarafından risk değerlendirmeleri yapılarak alınması gereken en tedbirler var ise mutlaka alınmalıdır.

Alınacak olan tedbirler Güneş enerji santrallerinin sadece montajı esnasında değil kesif, kamu kabulleri, işletme bakim uygulamalarının tamamında alınmalı, Santralin dizayn aşamasından itibaren tüm sürecin planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Unutulmamalı ki, alınacak tüm tedbirlerin maddi maliyeti tedbirsizlik sebebi ile yaşanılacak olası bir iş kazasının maddi/manevi/psikolojik kayıtlarından çok daha ekonomiktir.

 

Blog güncellemelerini alın

TOP