Güneş Enerji Santrallerinin Ekonomik Faydası

/ / Blog
Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerji santrallerinin artan enerji maliyetleri karşısında her gecen gün ekonomik faydası daha da artmaktadır.

25 yıl gibi uzun bir süreden daha fazla ekonomik ömrü olan Güneş santrallerinin fayda hesabı günümüz mevzuat hükümlerine göre biraz karmaşık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplama yöntemi aylık mahsuplaşma metodolojisine göre yapılmaktadır.

Kısaca tanımları yapmak istersek

Aylık mahsuplaşma

Tesise kurulacak olan çift yönlü sayaç verilerine göre aylık olarak saatin tüketim yönündeki değeri ile sayacın üretim yönündeki değerinin mahsup edilmesidir.

Aktif Enerji Bedeli

EPDK tarafından yayınlanan Elektrik tariflerindeki Dağıtım Bedeli ve Vergiler hariç enerji bedelidir.

İhtiyaç fazlası enerji

Aylık mahsuplaşma sonrası tükettiğinizden fazla üretmiş olduğunuz enerji miktarıdır.

Veriş Yönü Dağıtım Bedeli

Ürettiğiniz ve anlık olarak evinizde/tesisinizde tüketemeyerek şebekeye ay içerisinde vermiş olduğunuz enerji için ödenen bedeldir.
Çekiş Yönü Dağıtım Bedeli

Elektrik faturalarında her zaman bulunan ve şebekeden evimiz/tesisimizin ihtiyacı için alınan enerji için ödenen dağıtım bedelidir.
Bu ana terimleri bildikten sonra güneş santralinin faydasını hesaplamak çok daha kolay olacaktır. Çünkü güneş santralinin faydası şebekeden para ile satın almadığımız enerji miktarıdır. Bu miktardan dağıtım bedellerini düştüğümüzde ve olması durumunda ihtiyaç fazlası enerji miktarı için dağıtım şirketinden tahsil edilecek faydayı eklediğimizde güneş santralinin net faydası ortaya çıkacaktır.

2 farklı örnek ile faydayı formülize edersek

GES Öncesi ayda 150 birim tüketen bir tesiste GES Sonrası aynı ay için 100 birim üretim olsun.
Bu üretimin de 30 birimini üretildiği anda tüketilsin ve 70 birimi ise aylık mahsuplaşma için şebekeye gönderilmiş olsun.
Basit hesap yapabilmek adına bu tesisin KDV Hariç Elektrik Bedeli 1 TL, Veriş Yönündeki Dağıtım Bedeli 0.2 TL, Çekiş Yönündeki Dağıtım Bedeli de 0.3 TL olsun.
Bu tesisin sayacı, üretim yönünde 70 birim, tüketim yönünde ise 120 birim okuyacaktır.
Dağıtım şirketi tarafından yapılacak aylık mahsuplaşma ile 50 birim tüketim için faturalama yapılacaktır.

Bu tesis için fayda

(Şebekeden alınmayan 100 birim elektrik için ödenecek bedel) -(70 birim şebekeye veriş yönündeki dağıtım bedeli)+( 70 birim için ödenecek çekiş yönündeki dağıtım bedeli)
(100×1 tl)- (70×0,2tl+70×0,3 tl)
100 tl- (14+21 tl)
65 tl net fayda sağlanacaktır.
Örnekten görüldüğü üzere, Bu tesis için 100 tl faturada tasarruf meydana gelmiş gibi görünse de aslında ödenen dağıtım bedelleri sebebi ile fayda 65 tl olmuştur.

Diğer örneğimizde ise, ayni elektrik fiyatları (Aktif enerji bedeli ve dağıtım bedelleri ile;
Ayda 100 birim tüketime karşılık 200 birim üretim olsun ve bu 200 birimin 50 birimi üretildiği anda içeride tüketilsin ve üretimin 150 birimi aylık mahsuplaşma için şebekeye verilsin.
Bu örnekte ise sayaç üretim yönünde 150 birim, tüketim yönünde ise 50 birim değer okuyacaktır.
Aylık mahsuplaşma sonrasında tüketim için 0 TL fatura olmakla beraber ihtiyaç fazlası 100 birim enerji kalacaktır.

Bu durumda fayda ise;

  • 100×1=100 TL şebekeden alınmayan enerji
  • 150×0.2=30 TL üretim için veriş yönü dağıtım bedeli
  • 50×0.3=15 TL çekiş yönündeki dağıtım bedeli
  • 100×0,5= 50 TL ihtiyaç fazlası enerjiden elde edilecek gelir.
  • Yani toplamda 100+50-(30+15) yani 105 TL olmaktadır.

Yukarıdaki 2 örnekte temsili fiyatlar ile basite indirgenmiş olan fayda hesabını EPDK tarafından yayınlanan tarife fiyatlarına göre, yapabilmek mümkündür.
EPDK tarafından çatı ve cephe uygulamaları için dağıtım bedellerinde indirim uygulanmakta ve bu indirimlerde EPDK tarafından ayrıca duyurulmaktadır.

Blog güncellemelerini alın

TOP