Güneş Enerjisi Gelişimi

/ / Blog
Güneş Enerji Gelişimi

Güneş enerjisi son 25 yılda gözle görülür bir şekilde küçük bir pazar olmaktan çıkıp ana elektrik kaynaklarından biri oldu.

Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, dünyadaki kurulu güneş enerjisi kapasitesi katlanarak üstel bir artış gösteriyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri güneş enerjisi teknolojisi ilerledikçe maliyetinin de aynı hızla düşmesi. Watt başına solar panel maliyeti 2015’ten 2019’a %22 azaldı. Bu konuyu başka bir yazımızda ayrıca ele alacağız. Takipte kalın.

Güneş Enerjisi Kurulu Kapasite

Güneş Enerjisi Kurulu Kapasite (1997-2018)

2018 yılının sonunda global kurulu güç kapasitesi 512 GW’ a ulaştı ve bunun yaklaşık %35’i kamu ölçekli tesislerdi. Almanya, ABD ve Çin gibi ülkelerin ulusal programları ve teşvikleri de bu hızlı büyümenin nedenlerinden biri. 90’lı yılların sonunda Japonya liderliği elinden alana kadar ABD en yüksek kurulu güce sahipti. 2005 yılında da Almanya aynısını Japonya’ ya yaptı, son olarak 2015’te 100 GW kurulu güce sahip ilk ülke olarak Çin liderliğe adını yazdırdı. Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılında 4.7 TW solar kurulu gücü ve güneş enerjisinin dünyanın en büyük elektrik kaynağı olmasını hedefliyor. Türkiye bu yarışa geç başlamış da olsa emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2015 yılında 248,84 MW olan kurulu güç 2019 yılında 5894 MW ‘a ulaştı. Sadece dört yılda kurulu güç 23 katına yükseldi. 2018 yılına göre globalde 12. sıradayız.

Kurulu Güç ve Üretim

Kurulu güç, bir saatte maksimum üretilebilecek elektrik miktarıdır. Gerçekte üretilen miktar ise santralin konumuna ve o konumun ışınım oranına bağlıdır. Gün içinde her an güneşin açısı bir olmuyor ve geceleri güneşten mahrumuz. Bu da üretimin kurulu güçten farkıdır. Aşağıdaki yıllık global güneş enerjisi üretimi grafiği (TWh cinsinden) görülmekte. Kurulu güç grafiğine benzer şekilde üstel bir artış grafiği. Bu üretim değerleri tükettiğimiz elektriği oluşturuyor aslında. Almanya kurulu güçte lider ülkelerden biri olsa da 2018 yılında iç tüketiminin %7’sini güneş enerjisi ile karşıladı. Elektrik üretiminde güneş enerjisinin en büyük nüfuzu %14 oran ile Honduras’ta.

Güneş Enerjisi Üretimi

Güneş Enerjisi Üretimi (TWh) (1965-2018)

Fosil yakıtları yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmaya başladığımız şu dönemlerde elektrik en birincil enerji ihtiyacımız olacak ve bunu elde etmenin en temiz yollarından biri güneş. Birçok gelişmiş ülkede nükleer santrallerin kapatılması kararı alınıyor ve enerji üretiminde alternatif arayışı var. Güneş enerjisindeki teknolojik gelişmeler maliyetin azalması ve verimliliğin artmasını sağlamaya devam edecek. Bu hızlı büyüme uzun bir süre daha devam edecek.

 

Grafikler Kaynak: https://ourworldindata.org/renewable-energy

 

 

Blog güncellemelerini alın

TOP