Güneş Enerjisinde Perovskit Teknolojisi

/ / Blog
Güneş Enerjisinde Perovskit Teknolojisi

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan teknolojilere fotovoltaik sistemler denir.

Bu sistemler geçmişten günümüze birçok gelişme ve ilerleme kat ederek bugünkü verimliliklerine ulaşmıştır. Günümüzde yüksek sıcaklıklarda kararlı olması ve sert yapısı sebebi ile silikon bazlı güneş paneli hücreleri kullanımı yaygındır. Tabi ki bilim ilerlemeye ve daha verimli yollar aramaya devam ediyor. Çok aşamalı üretim ve yüksek maliyetten kaçınmak için alternatif arayışları sonucunda metal halojen perovskit öne çıkmaya başladı. Kristal yapıdaki bu maddenin ışığı emme kabiliyeti oldukça yüksek olduğu için daha yüksek verimlilik sağlıyor.

perovskit kristal yapısı

ABX3 kristal yapısında A ve B katyon, X ise A’dan küçük boyuttaki anyon. Farklı kimyasal bileşimlerle farklı malzemeler elde edilebiliyor. Yalıtkan, yarı iletken, iletken, süper iletken vb…  Bir gün birçok yüzeyde alışık olduğumuz maddeler yerine perovskitler olabilir. Bu kimyasal yapıda bileşen oranları değiştirilerek tandem adlı güneş hücresi katmanları elde edilebiliyor. Tandemler güneş ışığı tayfının çeşitli bölgelerinden elektrik üretebiliyor. Bu da aynı ışıkla daha fazla elektrik demek.

Yakın zamanda araştırmacılar hücreleri cam levhaya bağlayıp ısıtarak oda sıcaklığında kararlı ve stabilize olmalarını sağladı. Havayla teması ile oksitlenmeye karşı da kalay-kurşun karışımı gibi daha dayanıklı perovskit bileşenleri elde edildi. Hali hazırda perovskit teknolojisi güneş panellerinde yaygınlaşmadı. Fakat bahsedilenler gibi birçok araştırmanın ilerlemesi ile olası diğer problemler de çözülerek düşük maliyetle üretilen, soğurma katsayısı yüksek, ince perovskit hücreler, silikon hücreleri tahtından edecek gibi görünüyor.

Gelişmeleri sizin için derliyor olacağız!

Blog güncellemelerini alın

TOP