RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Enerjisinin Kullanıldığı 4 Sıra Dışı Yer

Çatılarda yer alan ve elektrik enerjisi sağlayan güneş panelleri gün geçtikçe daha yaygın hale geliyor, ancak bu, güç ürettikleri binlerce yerden sadece biri. Sistem maliyetleri düştükçe ve elektrik tüketimi arttıkça, güneş teknolojilerinin devreye girdiği çok daha fazla yer görmeyi bekliyoruz çünkü güneş enerjisi temiz elektrik üretimi ve enerji bağımsızlığı sağlıyor.

İşte bugün güneş teknolojilerinin kullanıldığı dört sıra dışı yer:

Solar Pencereler

Yeni güneş enerjili pencere teknolojileri, güneş ışığında bulunan görünmez ışınları aynı anda toplayarak ve elektriğe dönüştürerek görünür ışığın cam panellerden parlamasına izin veriyor. Bu uygulamalar hala keşif amaçlı, ancak bu teknolojiyi büyük cam levhalar üzerinde pratik hale getirmek üzerine çalışmalar devam ediyor böylece ticari binaların pencereleri iki amaca hizmet edebilir hale gelecek.

Şirketlerin ticari verimliliğini arttırmak amacıyla geliştirilen fotovoltaik hücreleri içeren pencereler

Güneş Enerjili Araç Yüzeyleri

Dünyada pek çok yerde elektrikli araçlar için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonları varken, şimdilerde üzerinde çalışan bir başka proje ise güneş enerjisinin doğrudan arabanın yüzeyine girip kullanılabilir hale gelmesine yönelik. 2010 yılında basit bir sürümle denenen bu teknoloji bir aracın çatısına güneş paneli yerleştirmekle başladı ancak üretilen elektrik yalnızca
otomobilin klima kontrol sistemine güç sağlamaya yardımcı oldu. Aynı arabanın şu anda Japonya’da üretilen güncellenmiş bir versiyonu, güneş panelini doğrudan otomobilin aküsüne bağlayarak elektrik sisteminin verimliliğini ve güvenilirliğini artırıyor. Bu, otomobilin havalandırmasını artıran ve 1980’lerde geliştirilen ilk yarı saydam güneş tavan teknolojisinden bu yana yapılmış çok daha ilerici ve yenilikçi bir adım.

Klima kapasitesini optimize etmek için tasarlanan güneş panelli ilk araba tavanı

Aşı Buzdolabı

Gelişmekte olan bazı ülkelerde 24 saatlik elektrik garanti edilemediği gibi ve çoğu durumda elektrik şebekesi bulmak güç. Şebeke bulunan yerlerde ise altyapı genellikle zayıf olduğu için her gün kronik elektrik kesintileri meydana geliyor. Bu durumun çözümü ise güneş enerjisiyle çalışan aşı buzdolapları üretimi, böylelikle uzak bölgelerdeki kritik ilaçlara ihtiyacı olanlara ulaştırma ve uygulama yapacak sağlık çalışanları için kolaylık sağlanıyor. Bu teknoloji çözümü, kırk yılı aşkın süredir hayatımızda ve hayat kurtarmakta.

 

Solar aşı soğutması uzun bir yol kat ederken

 

Akıllı Güneş Şehirleri 

Güneş enerjili sokak lambaları şu anda kentsel alanlarda kullanılıyor. Güneş, gün boyunca bir pili şarj ediyor, bu nedenle artık öncelikle ışık yayan diyotlar (LED’ler) kullanan sokak lambaları geceleri parlayabiliyor. Kaliforniya, San Diego gibi bazı şehirler, altyapıyı optimize etmek için sokak lambalarını kullanıyor. Akıllı Şehir San Diego Girişimi, sürücüleri park alanlarını verimli kullanmaya yönlendirebilen ve acil durumlarda ilk yardım ekiplerine destek olan akıllı sensörleri sokak lambalarına dahil ediyor. İnternet bağlantılı sensörleri güneş enerjili sokak lambalarıyla birleştirmenin hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlaması amaçlanıyor.

Güneş ışığı, akşamları sokak lambalarının çalışmasını sağlarken bazı şehirlerde bu sokak lambaları internet bağlantılı kameralar ve sensörler ile birleştirerek daha verimli hale getiriliyor

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.