RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Santralleri ile Çatınızın Görüntüsünü ve Ömrünü Değiştirmek

Google Earth ile ufak bir gezinti yaptığınızda çatıların çok farklı kullanım amaçlarını da görebilirsiniz. Bazen ortalıkta durmasın diye klima dış ünitesinin konulduğu, bazen âtıl durumdaki çanak antenlerin sökülmeden çürümeye bırakıldığı hatta oto sanayilerinde hurda arabaların vinçle üzerine atıldığı alanlar olarak görmeniz mümkündür çatıları.

Kısacası evlerimizde, fabrikalarımızda belki en kullanılmayan, sahibine yalıtımdan başka faydası bulunmayan, gayrimenkulünün değerine etkisi olmayan yerlerdir çatılar.

Bunun yanında son yıllarda ülkemizde yapılan mevzuat düzenlemeleri ile yaygınlaşmaya başlayan ve yakında çok daha fazla yaygınlaşacak olan diğer bir kullanım alanının da Güneş Enerjisinden elektrik üretimi olacağı kesin bir gerçektir.

Ülkemizde temiz enerjinin kullanımın artmasına, elektrik faturalarından tasarruf etmenin yanında elektrik satışından para kazanma hususu da eklenince klimalar çatılardan sökülecek, hurda arabalar çatılardan hurdalıklara gidecek ve Solarçatı Mavisi çatıları kaplayacaktır.

Sadece elektrik de üretmeyecektir bu paneller, aynı zamanda çatı kaplamanızın güneş ışınlarına maruz kalmasını azaltacağından çatınızın ömrünü de uzatacaktır. Doğru bir montaj ile çatınızda kötü bir görüntü var ise onu kamufle edecek hatta yalıtımınızı güçlendirecektir.

Yapılacak olan güneş enerji santralli yatırımlarının geri dönüş sürelerinin gayrimenkullerin geri dönüş sürelerinden kısa olması, yeni yapılacak tesislerin fizibilitelerine olumlu katkıları olacağından bu değişim yeni tesislerde de hızla yer gözlemlenecektir.

Tüm bu etkenlerin alt alta konulması ile çatıların kullanım amaçları değişecek ve çatılar tasarruf etmenin yanında para kazandıran ve gayrimenkulünüzün değerini de arttıran alanlar olacaktır.

Çatınıza vuran güneş ışığının çatınıza kaçan topun havasını söndürmesi yerine, tasarruf aracınız olması için uzman ekiplerimiz tarafından çatınızda keşif yapılmasını talep edebilir, bu değişime ayak uydurarak çatınızın Solarçatı Mavisi rengine kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.