Panel Boyutları’nın Yerleşime Ve Sistem Gücüne Etkisi

/ / Blog
Solarçatı Solarpaneller

Solarçatı projelerindeki ana amaç güneşten üretilecek olan elektriğin en verimli şekilde üretilmesi ve tüketimin maksimum seviyede üretilen elektrikten karşılanarak tasarruf sağlanmasıdır. Proje kapasitesi belirlenirken çatıların tiplerine ve düzenlerine göre tüm gölge etkenleri dikkate alınarak yerleşim çalışmaları yapılmalıdır, fakat bunlarla beraber doğru panel boyutunun seçilmesi de kapasitenin belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

Panel gücünün yüksek olması sisteminizin daha büyük kapasiteli olacağı algısını yaratsa da bu doğru değildir.

Solarçatı olarak projelerimizde yerleşim dizaynlarını tasarlarken amacımız bize ulaşan müşterilerimizin ihtiyaçları ve mevzuatlar doğrultusunda en verimli yerleşim planını oluşturarak maksimum üretimi elde etmelerini sağlamaktır.

Ekibimiz tarafından farklı güç ve boyutlarda birçok panel kombinasyonu ile yerleşim çalışmaları yapılarak en doğru sistemin seçilmesi sağlanmaktadır.

Panel gücünün yüksek olmasının aslında oluşacak sistem kapasitesine her zaman pozitif etki yaratmadığını örneklemek adına farklı boyut paneller ile benzin istasyonu kanopisine planlanmış örnek dizayn çalışması görselde mevcuttur.

Örnekte de görüleceği üzere ortalama 2m2 boyutundaki 400 Watt paneller ile yapılmış olan sistem gücü, aynı çatıda ortalama 1.7 m2 boyutlu 330 Watt paneller ile yapılan dizayndan daha düşük çıkmıştır.

Doğru olan bilgi ise gücü büyük olan panel ile maksimum güç elde edileceği değil, aynı metrekarede daha büyük güce sahip panellerin kullanılması ile maksimum gücün elde edilmesidir.

Yukarıda belirtilen benzin istasyonu üzerinden örneklersek 1.7 m2 boyutunda 330 Watt panel yerine 1,7 m2 boyutunda 370 Watt panel kullanılsa idi, sistem daha da büyük güçlere ulaşabilecekti.

Doğru sistem kapasitesi, mühendislik çalışmaları yapılarak proje özelindeki tüm kombinasyonların göz önüne alınması ile belirlenmelidir.

Sizler de doğru tasarım ve panel boyutu tercihleriyle ihtiyacınızı güneşten sağladığınız elektrik ile üreterek tasarruf sağlayabilir ve temiz bir gelecek için katkıda bulunabilirsiniz.

Blog güncellemelerini alın

TOP