RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

PANEL BOYUTLARININ YERLEŞİME VE SİSTEM GÜCÜNE ETKİSİ

Solarçatı projelerindeki ana amaç güneşten üretilecek olan elektriğin en verimli şekilde üretilmesi ve tüketimin maksimum seviyede üretilen elektrikten karşılanarak tasarruf sağlanmasıdır. Proje kapasitesi belirlenirken çatıların tiplerine ve düzenlerine göre tüm gölge etkenleri dikkate alınarak yerleşim çalışmaları yapılmalıdır, fakat bunlarla beraber doğru panel boyutunun seçilmesi de kapasitenin belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

Panel gücünün yüksek olması sisteminizin daha büyük kapasiteli olacağı algısını yaratsa da bu doğru değildir.

Solarçatı olarak projelerimizde yerleşim dizaynlarını tasarlarken amacımız bize ulaşan müşterilerimizin ihtiyaçları ve mevzuatlar doğrultusunda en verimli yerleşim planını oluşturarak maksimum üretimi elde etmelerini sağlamaktır.

Ekibimiz tarafından farklı güç ve boyutlarda birçok panel kombinasyonu ile yerleşim çalışmaları yapılarak en doğru sistemin seçilmesi sağlanmaktadır.

Panel gücünün yüksek olmasının aslında oluşacak sistem kapasitesine her zaman pozitif etki yaratmadığını örneklemek adına farklı boyut paneller ile benzin istasyonu kanopisine planlanmış örnek dizayn çalışması görselde mevcuttur.

Örnekte de görüleceği üzere ortalama 2m2 boyutundaki 400 Watt paneller ile yapılmış olan sistem gücü, aynı çatıda ortalama 1.7 m2 boyutlu 330 Watt paneller ile yapılan dizayndan daha düşük çıkmıştır.

Doğru olan bilgi ise gücü büyük olan panel ile maksimum güç elde edileceği değil, aynı metrekarede daha büyük güce sahip panellerin kullanılması ile maksimum gücün elde edilmesidir.

Yukarıda belirtilen benzin istasyonu üzerinden örneklersek 1.7 m2 boyutunda 330 Watt panel yerine 1,7 m2 boyutunda 370 Watt panel kullanılsa idi, sistem daha da büyük güçlere ulaşabilecekti.

Doğru sistem kapasitesi, mühendislik çalışmaları yapılarak proje özelindeki tüm kombinasyonların göz önüne alınması ile belirlenmelidir.

Sizler de doğru tasarım ve panel boyutu tercihleriyle ihtiyacınızı güneşten sağladığınız elektrik ile üreterek tasarruf sağlayabilir ve temiz bir gelecek için katkıda bulunabilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.