RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

SOLAR BATARYA MI JENERATÖR MÜ? BİR SONRAKİ KESİNTİYİ NASIL ATLATIRSINIZ?

BATARYA VE JENERATÖR KARŞILAŞTIRMASI

Elektrik kesintileri, ülke çapında sık sık yaşanmaktadır ve yakın gelecekte de bu problemin önüne geçilecek gibi gözükmemektedir. Giderek artan enerji kaybı riski ile karşı karşıyayken güneş enerjisine geçerek enerji üretiminin kontrolünü eline almak isteyen müşterilerin evleri için solar batarya da almaları önemli bir husustur. Batarya sistemleri, geleneksel jeneratör sistemlerinin birçok eksiğini giderir, kusurlarından kaçınır.

Solar bataryalar, müşterilere uzun süreli, rahat enerji kullanımı sunar. Bir batarya, ek masraf ve hava kirliliği yaratmadan yaklaşık 8 ile 12 saat arasında yedek enerji sağlar ve şebeke arızası olduğu durumlarda temiz enerjinin kontrolünü sistem sahibinin ellerine bırakır. Dahası, batarya sahibi müşterilerin gerektiğinde şebekeden ekstra enerji çekimi ile ilgili endişelenmesi gerekmez.

Solar bataryalar enerji depolar, otomatik olarak açılır ve kapanır. Elektrik kesintisi yaşandığı durumlarda, solar batarya açılır ve müşteri için en önemli devrelere enerji sağlar. Birçok insan, elektrik kesintisi olduğu durumlarda, bu enerjiyi garajlarına, WiFi’ya, mutfak aletlerine ve ışıklandırmaya enerji sağlamak için kullanır. Batarya, güneş enerjisi ile otomatik şarj olur, böylece müşterinin parmağını bile oynatması gerekmeden sistemin devamlılığı sağlanır.

Solar bataryalar güvenli ve sessizdir. Bataryalar temiz ve yenilenebilir enerjiyle çalışır. Bu, onları, karbon monoksit gibi tehlikeli gazlar emen, yeniden dolum için ev sahiplerinin yüklü miktar benzin depolamasının gerektiği ve aletlere enerji sağlarken uzatma kablosu gerektiren jeneratörlerden daha güvenli yapar. Bataryalar aynı zamanda sessizdirler, en fazla bir buzdolabı kadar ses çıkarırlar. Jeneratörler ise bir temizlik süpürgesi kadar gürültülüdürler.

Solar bataryalar evinin ve enerjisinin kontrolünü müşteriye verir. Solar batarya, enerjiyi kontrol etme yetkisini müşteriye verir. Planlı ya da plansız herhangi bir kesinti durumunda; buzdolabındaki gıdaların taze kalmasını, telefonların şarjının dolu olmasını ve diğer önemli cihazların hala çalışıyor durumda olmasını sağlayan bataryalar bu sistemin güvenilirliğini göstermektedir.

 

JENERATÖRLERİN SIKINTILARI     

Jeneratörler kolayca erişilebilir sistemlerdir. Birçok yerden ve online platform üzerinden rahatça temin edilebilir ve gaz ya da propanla çalışırlar. İkisi de kolayca bulunabilir. Fakat, jeneratörlerin birtakım dezavantajları vardır.

Jeneratörler pahalıdır. Güneş enerjisi ve depolamanın aksine, jeneratörler müşterinin elektrik faturasını karşılamaz ya da telafi etmez. Bu yüzden, tüm jeneratör masrafları, müşterinin günlük enerji masrafına bir eklentidir. Jeneratör fiyatları özellik, kapasite ve kurulum esaslarına göre değişiklik gösterir. Taşınabilir jeneratörler, çalışmak için masraflı ve kirli yakıta ihtiyaç duyar ve kötü hava şartları ve kesinti durumlarında jeneratörü tekrar doldurmak imkansıza yakındır.

Jeneratörler karbon monoksit salımı yapar. Taşınabilir jeneratörler 2005’ten bu yana, yıllık 70’e yakın insanın can kaybına sebep olmuştur. Dizel yakıtla çalışan sabit sistemler ise baş dönmesine, bilinç kaybı ve hatta ölüme yol açan nitröz oksit salımı yapar. Karbon monoksit zehirlenmesinin önlenmesi adına sistemin ev dışına kurulması ve ev içi hava kalitesini gözlemek için karbon monoksit detektörlerinin yerleştirilmesi önerilir.

Jeneratörler yangın tehlikesi yaratabilir. Masrafların ötesinde, müşterilerin yaşadığı bölge, jeneratörün yedek enerji depolamak için uygun olup olmadığını belirleyebilir. Elektrik kazaları ve yangın tehlikesi yüzünden, söndürülmesi güç yangınlara yatkın bölgelerde bağımsız, yakıtla çalışan jeneratörlerin çalıştırılması önerilmez. Bunun dışında, depreme yatkın bölgelerde propan depolamak da oldukça sakıncalı olabilir.

Jeneratörler gürültülü olabilirler. Jeneratörlerin gürültülü olması da büyük bir sorundur. Daha pahalı jeneratörler 50 desibel civarı ses ortaya çıkarırken 110 desibele kadar ulaşan jeneratörler mevcuttur. Bu şiddet, canlı bir konserde çıkan ses şiddetiyle aynıdır.

Jeneratör sistemleri, garanti süresi ve daha çok bakım gerektirmesi açısından batarya sistemlerine göre daha az güvenilirdir. Taşınabilir ya da sabit jeneratörler genelde, normal yıpranma ve aşınma dışında 3 ile 5 yıl arası garanti süresine sahiptir. Batarya sistemleri, genelde 10 ile 25 yıl arası garanti süresi sunar, parçalar ve işçiliği de kapsar. Ek olarak, genelde, müşterilerin motorun çalışmaya devam ettiğinden emin olması için taşınabilir jeneratörlerini ayda bir çalıştırması gerekmektedir.           Solar ve batarya sistemleri kurulduktan sonra hiçbir ekstra uğraş gerektirmez.

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.