RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Sözleşme Gücü Nedir, Nasıl ve Hangi Koşullar Altında Artırılabilir?

Hayat konforunuzu önemli bir ölçüde arttıracak olan güneş enerji sisteminin çatınıza kurulumunu yaparken belirli standartları ve aşamaları uygulamamız gerekiyor. Sözleşme gücünüz de çatınıza GES kurdurmak istediğiniz zaman sistemin dizayn edilebilmesi için gerekli bilgilerden biridir. Bunun sebebi ise mevzuatsal olarak sözleşme gücünüzün sisteme verebileceğiniz maksimum güç olmasıdır. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse sizin evinizdeki tüm elektrik tüketimini karşılayacak sistem 10 kWe’lik bir sistem olsun fakat faturanız da yazan sözleşme gücünüz 3 kWe ise kurulabilecek sistem 3kWe gücünde olabilecektir. Sözleşme gücünüz ihtiyacınız olan sistemin gücü kadar olmadığından evin bütün elektrik tüketimini Güneş Enerjisinden sağlayamayacağız. Bu durum da bazı koşulların sağlanması ile sözleşme gücü artırımı yapılarak ihtiyacın karşılanması sağlanabilir.

Peki Sözleşme Gücü Nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşme gücünü şu şekilde tanımlamıştır:

“Abonenin talebi üzerine kullanacağı kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.”

Sözleşme Gücümü Nasıl Öğrenebilirim?

Aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi sözleşme gücü faturanız üzerinde görünmektedir. Sözleşme gücü bazı faturalarda Bağlantı gücü olarak yazmakta, bazı faturalarda ise belirtilmemektedir. Faturanızda sözleşme gücü bilgisi mevcut değil ise ilgili dağıtım şirketinize başvurarak sözleşme gücünüzü öğrenebilirsiniz.

Sözleşme Gücü Neye Göre Belirlenmelidir?

Sözleşme gücü, aboneliğin bulunacağı yerdeki elektrikli aletlerin toplam gücüne göre proje aşamasında talep edilen kurulu güce göre belirlenmektedir. Aboneliğin gereksinimini karşılamayan veya hatalı projelendirilen talep güçleri olumsuz etkiler doğurabilir. Bu olumsuz etkilerin yaşanmaması adına sözleşme gücü artışına gidilebilir.

Sözleşme Gücü Nasıl Artırılır?

Güç artırımı yapmak isteyen kullanıcılar, elektrik sözleşmelerini yenilemeleri ve sözleşme üzerinde belirtilen sözleşme gücü miktarını yükseltmek adına tesisat projelerini revize ederek ve gerekli evraklarla doğru yerlere başvuru yapmalıdırlar.

Elektrik dağıtım şirketi, tüketicinin elektrik gücü artırım talebini inceleyerek 10 iş günü içinde olumlu veya olumsuz cevap verir. Saha etüdü gerektiren güç artırma talebi için 20 iş günü içinde cevap verilir. Sözleşme gücü kapsamında değişiklik yapılması uygun bulunursa bağlantı sözleşmesi güç artırım işlemlerini içerecek şekilde tadil edilir.

Sözleşme gücünü arttırmak için gerekli evraklar şunlardır:

  • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
  • Gayrimenkul sahibi kimlik fotokopisi
  • Vekaletname

Sözleşme Gücünü Artırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar?

Sözleşme gücü artırımı için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ilk proje aşamasında talep edilen güce karşılık alınabilecek maksimum sözleşme gücünün alınıp alınmadığıdır.

Dağıtım şirketi tarafından sayaca kadar olan altyapı ve sayaçtan iç tesisata kadar olan altyapılar talep gücüne uygun olarak tesis edilmekle beraber, tüketiciler yüksek güvence bedeli ödememek adına bağlantı anlaşmalarını daha düşük sözleşme güçleri ile yapabilmektedir.

Eğer ki tesisat projesine göre alınabilecek maksimum sözleşme gücü alınmamış ise dağıtım şirketine proje hazırlamadan, başvuru yaparak sözleşme gücünüzü arttırabilirsiniz.

 

Diğer bir durum ise, talep edilen maksimum güç ile sözleşme gücü alınmış olup, daha yüksek bir sözleşme gücü ihtiyacınızın olması durumudur. Bu durumda yeni ihtiyaçlarınız için tesisat projesi çizerek ve altyapı revizyonu yaparak (Mevcut kablo ve sigortalarda değişim gerekebilecektir) sözleşme gücünüzü arttırabileceğinizdir.

 

 

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.