Yenilenebilir Enerji Artık Tercih Değil İhtiyaç

/ / Blog
Yeşil Dünya

Küresel Isınmanın Etkilerini Siz de Daha Çok Hissediyor Musunuz?

İnsanları, bitkileri ve hayvanları etkileyen iklimdeki değişimin farkında mıyız? Bitkilerin açması gereken zamandan erken çiçek açtığının, meyve verme zamanlarındaki değişimlerin ve hayvanların yaşadığı bölgelerin değiştiğini hissedebiliyor muyuz?

küresel ısınma nedir

Küresel Isınma Nedir?

Küresel ısınma en basit şekilde, başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklı sanayi öncesi dönemden itibaren gözlemlenmeye başlayan Dünya’nın ortalama sıcaklığının uzun vadeli şekilde ısınmasıdır. Karbondioksit gibi sera gazları, gezegenden ısısının bir kısmının uzaya kaçmasına izin vermezler. Bu bilgiler, bilim adamları tarafından uydularla yüzey sıcaklıklarının izlenmesi ve jeolojik kayıtlar altına alınması ile ortaya koyulmuş gerçeklerdir.

 

 

 

Dünya ısınmaya devam ediyor!

Ortalama küresel sıcaklıklar, 1880’den bu yana 1,2 santigrat derece arttı ve en büyük değişimler 20. yüzyılın sonlarında gerçekleşti. Bu ısınmadan kaynaklı olarak buzullar erimeye devam ediyor, deniz seviyeleri yükseliyor, bulut ormanları yok oluyor ve vahşi yaşam buna ayak uydurmaya çalışıyor.

sera etkisi

Sera Etkisi

“Sera etkisi”, Dünya atmosferindeki belirli gazların ısıyı hapsettiği zaman meydana gelen ısınmadır. Bu sera gazları, bir seranın cam duvarları gibi ışığın içeri girmesine izin verir, ancak ısının kaçmasını engeller. Atmosferde daha fazla sera gazı yoğunlaştıkça, moleküllerde daha fazla ısı hapsolur. Buna sera etkisi denmektedir.

Sera gazı miktarı Dünya tarihi boyunca yüksek derecede olmasa da değişim göstermiştir. Küresel ortalama sıcaklıklar da sera gazının çok değişim göstermemesi sonucu son 150 yıla kadar sabit derecelerdeydi. Sanayi devrimi ve hızlı nüfus artışı bu durumu değiştirdi. Fosil yakıt kullanımının artması sera gazları salımını artırmakta, bunun sonucunda da sera etkisi hızla artırmaktadır. Sera etkisi artmaya devam ederse dünyamızda buzullar gittikçe daha hızlı erimeye devam edecek, kıyı kesimlerinde toprak kaymaları artacak, mevsimlerin dengesi bozulacak, kuraklık ve çölleşme baş gösterecek ve sıcaklık artışları büyük çaplı yangınlara sebep olacaktır.

Tüm bunlara rağmen, sera etkisi tamamıyla olumsuz algılanmamalıdır. Eğer Dünya’nın atmosferi olmasaydı sera etkisi olmayacak ve çok daha soğuk bir gezegende yaşıyor olacaktık. Dünya’nın iklimini yaşanabilir kılan şey, doğal sera etkisidir. Sera gazı etkisi olmazsa, Dünya yüzeyi 30-35 derece daha soğuk olurdu.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Küresel Isınmaya Faydaları

Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Küresel Isınmaya Faydaları

İnsan faaliyetleri, karbondioksit ve diğer küresel ısınma emisyonları ile atmosfere aşırı yük bindiriyor. Bu emisyondan kaynaklı gazlar ısıyı hapseder. Sonuç olarak daha güçlü ve daha sık fırtınalar, kuraklıklar, deniz seviyesinin yükselmesi gibi birçok olumsuz çevre krizleri meydana gelir.

Zararlı gaz salımının büyük yüzdeleri enerji ve üretim sektöründen gelmektedir. Bu emisyonların çoğu, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlardır. Buna karşılık yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi zararlı gaz salımı gerçekleştirmez. Yenilenebilir enerjinin yaşam döngüsünde emisyonlar dahil edildiğinde bile (bir teknolojinin ömrünün her aşamasından kaynaklanan emisyonlar- üretim, kurulum, işletim, hizmetten çıkarma), yenilenebilir enerjiden kaynaklı zararlı gaz salımı minimum düzeydedir.

 

 

 

 

 

 

Blog güncellemelerini alın

TOP