RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

solarcati

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 4 – Güneş Enerjisi Kaynakları Nelerdir?

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı Güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etme şeklinde kullanmaktadır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemleri Güneş enerjisini, Elektrik enerjisine dönüştürmek için ise son yıllarda popülerliğini kat ve kat arttıran PV güneş panelleri tüm …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 4 – Güneş Enerjisi Kaynakları Nelerdir? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 3 – Güneş Işınları Dünyaya Ne Kadar Sürede Ulaşır ?

Güneşin bizim mikro evrenimiz için ne kadar önem arz ettiği aşikar. Dünyadaki tüm enerji döngülerinin sağlanmasından, vücudumuzun hormon dengesine; hayal edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz bir çok konuda doğrudan olarak görev almakta. En basit ifadeyle, doğal bir ışık kaynağı olarak kullandığımız Güneş, ek bir aydınlatmaya ihtiyaç duymadan nesneleri görebilmemizi sağlıyor. Hem felsefik hem de bilimsel bir …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 3 – Güneş Işınları Dünyaya Ne Kadar Sürede Ulaşır ? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Güneş’in nasıl bir enerji kaynağı olduğunu, bu enerjiyi nasıl kullandığımızı ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili merak ettiğiniz diğer teknik bilgileri ele aldığımız yazı serilerimizde bu sefer güneş enerjisi sistemlerinin kullanım alanlarına yakından bakacağız. Tarım devrimi ile birlikte insanlık Güneş’ten sistematik bir şekilde faydalanmaya başladı. Tarlalarını Güneş’in zaman döngüsüne göre sürdü, evlerini Güneş’ten daha çok …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 1 – Güneş Enerjisi Nedir ?

Güneş, Dünya’daki canlılığın ana enerji kaynağıdır. Üzerinde gerçekleşen füzyon tepkimeleri sonucu açığa çıkan enerjiyi ışınım yoluyla uzay boşluğuna yayar ve Dünya tarafından bu enerji paketlerinin soğurulması ile canlılık devam eder. Füzyon tepkimeler atomların çekirdeklerinin kaynaşarak birleşmesi ile gerçekleşir ve bu reaksiyon sırasında çevreye yaydığı elektromanyetik dalgalar oldukça güçlü bir enerjiye sahiptir. Doğada var olan enerji …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 1 – Güneş Enerjisi Nedir ? Read More »

Bir Solar Gelecek Projesi – Çamlıca İş Merkezi

Çamlıca İş Merkezi, Corona günlerinde, sosyal mesafe sınırlarında kabülü yapılan bir proje olarak, Solarçatı unutulmazları arasına girecek. Projenin hem bütünsel kampüs niteliği, hem de ayrı ayrı batarya, araç şarj istasyonu gibi tekil fonksiyonlar olarak bakıldığında da, böyle bir projenin bir parçası olmak bizim için bir ayrıcalık. SolarKampüs; Solarçatı projesinin işverenleri KoçSistem ve Entek gibi bir …

Bir Solar Gelecek Projesi – Çamlıca İş Merkezi Read More »

GES Yatırımları Rüzgar’a Kıyasla Daha Öngörülebilir

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ulusal olarak tanınan istatistiksel derecelendirme kuruluşları arasında yer alır. (Kaynak: Vikipedi) Fitch Derecelendirme Kuruluşu’na göre elde etmeyi hedeflediğiniz güç miktarı için GES ’ler  rüzgar çiftliklerinden daha öngörülebilir bir yatırım. Fitch analizine göre, birçok rüzgar santrali yıllık beklentilere nazaran olumlu ve olumsuz yönde farklı  performans sergiliyor. …

GES Yatırımları Rüzgar’a Kıyasla Daha Öngörülebilir Read More »

Güneş Paneli Yaşam Döngüsü

Panel endüstrisi, sürdürülebilirlik mesajına uygun olarak, güneş modülleri ve bileşenleri için daha etik ve kârlı kullanım ömrü sonu yükümlülüklerine doğru büyük adımlar atmaktadır. Üreticilerin güneş modüllerinin onarılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya sorumlu bir şekilde imha edilmesi konusunda daha bilinçli kararlar almaları mümkündür. Güneş paneli yaşam döngüsünün üretim, kullanım ve hizmetten çıkarma olarak bu üç …

Güneş Paneli Yaşam Döngüsü Read More »

solar grazing güneş enerjili hayvancılık

Güneş Çiftliklerinde Hayvancılık | Solar Grazing

Solar grazing, güneş çiftliklerinde hayvancılık faaliyetleri yapılmasıdır. En çok yapılanı hayvan otlatma uygulamasıdır. Koyunlar en yaygın güneş otlatma hayvanlarıdır, çünkü en uygun türlerdir. Güneş çiftlikleri için en çok arzu edilen yerler genellikle ziraat alanlarıdır. Güneş çiftliklerinde otlatma, güneş sahalarında biçme ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır, emisyonları ve maliyetleri azaltır. Yerel kaynaklı, yenilenebilir süt, et ve …

Güneş Çiftliklerinde Hayvancılık | Solar Grazing Read More »

güneş paneli

Güneş Paneli Hangi Yönde ve Açıda Olmalı?

Solarçatı çatı üstü güneş enerjisi sisteminizi tasarlarken, her detaya önem verir. Çatınızın konumu, boyutu, elektrik faturanızdaki sözleşme gücü, sistem boyutunu belirlerken baz aldığımız şeylerdir. Boyutu anladıktan sonra sırada temel malzememiz güneş paneli var. Çatınızda kaç güneş paneli olmalı, bu güneş panelleri ne kadar üretim gücüne sahip olmalı bu soruları cevaplıyoruz. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir …

Güneş Paneli Hangi Yönde ve Açıda Olmalı? Read More »

Güneş Enerjisi Gelişimi: Dün, Bugün, Gelecek..

Güneş enerjisi son 25 yılda gözle görülür bir şekilde küçük bir pazar olmaktan çıkıp ana elektrik kaynaklarından biri oldu. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, dünyadaki kurulu güneş enerjisi kapasitesi katlanarak üstel bir artış gösteriyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri güneş enerjisi teknolojisi ilerledikçe maliyetinin de aynı hızla düşmesi. Watt başına solar panel maliyeti 2015’ten 2019’a %22 …

Güneş Enerjisi Gelişimi: Dün, Bugün, Gelecek.. Read More »

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile yardim@solarcati.com veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.