Elektrik Faturası

/ / Blog
Elektrik Faturası

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu her yılı 4 çeyrek döneme ayırarak elektrik için birim enerji bedelleri yayınlar. Birim elektrik bedelleri belirlendikten sonra, elektrik faturası, birçok ek bedel ve vergi ile birlikte hesaplanır.

Aktif Enerji Tüketim Tutarı

Ocak, Nisan, Haziran, Ekim aylarında dört farklı elektrik tarifesi yayınlanır. Bu tarife 1 kW elektrik enerjisinin fiyatıdır. Toplam tükettiğiniz enerji miktarı ile çarpılarak Aktif Enerji Tüketim tutarı elde edilir. Yapılan indirim ve zamlar bu tutara etki etmektedir.

 

Dağıtım Bedeli

Dağıtım Bedeli, elektriğinizin ulaştırılması ile ilgili tüm masraflardır. Dağıtım şirketi tarafından yapılan yatırım, işletme ve bakım giderleri bu bedele dahildir. Bu tutar da yılda 4 kez Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından duyurulur. 2016 yılı itibariyle İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, bu tutara dahil edilmiştir.

Vergiler

Enerji Fonu Bedeli

Enerji sektörünün gelişimi için yapılacak olan bilimsel araştırmalarına finansman sağlamak, ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Aktif Enerji Tüketim Tutarı’nın %1’i olarak elektrik tüketicilerinden, elektrik satış yapan şirketler tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Fonu’na aktarılır.

TRT Payı

TRT giderlerinin karşılanması amacıyla tahsis edilir.  Aktif Enerji Tüketim Tutarının %2’si olarak belirlenir.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi – ETV (BTV)

ETV ya da BTV’nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile Sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Aktif Enerji Tüketim Tutarının %5’i olan ETV, Sanayi grubu için %1 olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Faturada KDV harici tüm kalemlerinin toplamının %18’iKDV’yi oluşturur.

Solarçatı’nız olduğunda sadece güneş elektriğine harcama yaparsınız. Hatta fazla üretilen elektrikten gelir elde edebilirsiniz.

Elektrik faturasından kurtulmak, işletmenizin veya evinizin giderlerini azaltmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog güncellemelerini alın

TOP