RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNİN BAKIMA BENZİN İLE ÇALIŞAN ARAÇ SAHİPLERİNİN YARISI KADAR PARA HARCAMASI

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Consumer Reports’un analizine göre elektrikli araç sahipleri bakım ve tamirden %50 kazanç sağlıyor.

Consumer Reports’un 2020 yılının eylül ayında yayınladığı analizi, elektrikli araç sahiplerinin bakım ve tamire; benzer, benzin ile çalışan araç sahiplerinin harcadığı miktarın yarısını harcadığını gözler önüne seriyor. Consumer Reports’un 2019 ve 2020 yıllarında, binlerce elektrikli ve benzinle çalışan araç için yaptığı güvenilirlik anketinden elde edilen verilere dayanarak bir aracın hayat döngüsü boyunca, elektrikli araç sahiplerinin, benzinle çalışan araç sahiplerine kıyasla aracın bakımı ve tamirine yarı miktarda para harcadığı görülüyor.

Customer Reports’un analizini kağıda döken, kıdemli ulaşım poliçesi analisti Chris Harto: “Elektrikli araç sahiplerinin yarı fiyata araç bakımı ve tamiri yaptırmak için kupona ihtiyacı yok, zaten o ayrıcalığa sahipler.” deyip “Yapılan bu tasarruf, ön ödemelerin telafi edilmesi konusunda çok yardımcı olacak.” diyerek de bitiriyor.

Bir araç ömrü boyunca aracın ortalama bakım/tamir masrafları:

  • Batarya-Elektrikli Araç: $0.03/mil
  • Plug-in Hibrit Elektrikli Araç: $0.03/mil
  • İçten Yanmalı Motor: $0.06/mil

Customer Reports uzmanlarına göre elektrikli araçlardaki daha basit yürüyen aksamlar ve yağ değişikliğine gerek duyulmaması daha düşük masrafların başlıca nedenlerinden.

Elektrikli araçların tamir ücretleri daha az masraflı demek yanlış olur ama elektrikli araçlar, daha az sıklıkta tamire ihtiyaç duymaktadır diyebiliriz. Bakımının daha kolay ve ucuz olmasının yanı sıra, elektrikli araçlar hızlanma konusunda da benzinle çalışan araçlardan daha iyi olup havayı kirletecek gaz salımı yapmazlar. Finansal tasarrufun yanı sıra, elektrikli araçlar benzinle çalışan araçlara göre %60 daha az sera gazı emisyonu üretmektedirler.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.