FV İnverterler ve Son Teknolojiler

/ / Blog
Mikro İnverter

İnverter (evirici); güneş panelinden gelen doğru akımı (DC), en verimli şekilde alternatif akıma (AC) çevirerek fotovoltaik (FV) sistemin şebeke ile uyumlu çalışmasını sağlayan elektriksel güç dönüştürme elemanıdır.

Gelişen inverter teknolojisi ile bugün inverterler, sadece DC-AC enerji dönüştürücü ürünler olmaktan çıkarak; güneş enerjisi yatırımlarının kalbini oluşturan tüm santralin kontrol ediliği ve optimizasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemler haline gelmiştir.

İnverterler bir yandan FV tesisinin enerji verimliliğini izlerken diğer yandan herhangi bir sorun meydana geldiğinde uyarı verir. Ayrıca; tesisin bağlı olduğu elektrik şebekesini de izler ve elektrik şebekesinde bir sorun olması durumunda, yerel şebeke sisteminin gereksinimlerine bağlı olarak, güvenlik nedeniyle veya şebekeyi desteklemeye yardımcı olmak için tesisin şebekeden bağlantısını derhal kesebilir ve güvenlik sorunları ortadan kalktığı zaman tekrar devreye girebilirler.

Piyasada enerji ihtiyacına ve kullanım tipine göre çok çeşitli inverterler üretilmiştir. Şebeke bağlantılı (on-grid) solar inverterler; dizi (string) inverter, merkezi inverter ve mikro inverter olmak üzere 3 ana kategoride incelenebilir. Ayrıca; günümüzde, GES projeleri artttıkça hibrit inverter kullanımı da yoğunlaşmaya başlamıştır.

Micro İnverterler

micro inverter

Bağlandığı güneş panelindeki küçük DC voltajı ( örneğin 35V ) evde kullanabileceğimiz 220V AC’ye çevirebilen cihazlardır. Şebeke bağlantılı inverter ailesinin bir üyesidir; çalışması için mutlaka şehir şebekesi olması zorunludur ama akü olmak zorunda değildir. Her panele bir inverter bağlandığı için gölgelenme durumlarında sistem verimi düşmez. Mikro inverterler adından anlaşılacağı gibi özellikle küçük santrallerde hızlı ve pratik bir çözümdür. Özellikle parçalı gölgelenmelerin çok fazla olduğu çatı sistemlerinde tercih edilmesi yanı sıra günümüzde saha uygulamalarında nadiren de olsa kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

 

Dizi (String) İnverterler

Dizi (String) İnverter

DC giriş gerilimlerinin izin verdiği voltaj değerine kadar panellerin seri bağlandığı ve her bir FV dizinin doğrudan invertere bağlantısı ile oluşturulan sistemlerde kullanılan inverterdir. String inverterlerde müdahale hızlı ve kolaydır; montajı kolaydır ve işçilik maliyetleri çok daha uygundur. Kablolama sadedir; bu da ortaya çıkabilecek kablo arızalarını en aza indirir. Dizi inverterler gerek saha gerekese çatı uygulamalarında tercih edilebilirler. Farklı çatı tiplerinde farklı tiplerde dizi inverterler kullanmak mümkündür. Dizi inverterlerdeki amaç tek bir santrali parçalara ayırarak her bir parçanın birbirinden bağımsız olarak enerji üretmesini sağlamaktır.

Inverterler sahip olduğu MPPT (Maximum Power Point Tracking – Maksimum Güç Noktası Takipçisi) sayesinde güç optimizasyonu yaparak, FV modüllerinin her zaman radyasyona ve sıcaklığa bağlı olarak maksimum güçte çalışmasını sağlar. Bazı inverterleri optimizerli inverter ile kıyaslama yapmak gerekirse, optimizerli inverter; farklı panel güçlerinin aynı cihaza bağlanmasına olanak sağlar, sabit voltaj yöntemi ile çalışır, ayrıca gölgeli alanlarda kullanıldığında üretim kayıplarını oldukça aza indirger. Optimizerli inverter kullanımında; sadece gölgeye maruz kalan panel kayıplarından söz etmek mümkün olacaktır; projedeki diğer paneller ise, maksimum şekilde üretime devam edecektir.

Merkezi İnverterler

merkezi inverter


Özellikle büyük ölçekli açık alan santral ve büyük endüstriyel tesis uygulamalarında kullanılmaktadır. Merkezi inverterler ile tüm sistem, tek bir noktadan yönetilmektedir. Diğer inverter tiplerinden farklı olarak; panellerin inverter öncesinde bağlantı kutularında birleştirildikten sonra invertere bağlantının yapıldığı sistemlerdir.

 

 

 

 

 

Hibrit İnverterler

Hibrit İnverter

GES’lerde daha fazla avantaj sağlanması için akü ve şebekenin birlikte de kullanılabildiği sistemlerdir. Prensip olarak; güneşten gelen enerji, öncelikli olarak kullanılır; fazlası ise akülerde/bataryalarda depolanır. Güneş enerjisi ihtiyaçtan az ise, eksik kısım aküden çekilir. Hibrit inverterler ihtiyaç duymadığı sürece şebekeden elektrik çekmez.

Djitalleşme ile birlikte GES’lerin izlenmesi daha çok önem kazanmıştır. İnverter üzerindeki haberleşme arayüzleri sayesinde toplanan veriler, genellikle ethernet aracılığı ile herhangi bir sunucuya aktarılabilir veya istenirse ücretsiz bir çevrimiçi veri portalına aktaran bir veri kaydedici aracılığıyla alınabilir.

İnverter gövdesindeki sıcaklık, dönüştürme verimliliğini etkiler. Çok fazla yükselirse,inverterin gücünü düşürmesi gerekir. İnverter içerisindeki bileşenlerin optimum termal yerleşimi, ısılarını doğrudan çevreye dağıtmalarına izin verirken, tüm gövde aynı zamanda bir soğutucu görevi görür. Bu soğutmanın yetmediği durumlarda soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Blog güncellemelerini alın

TOP