RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Gün Isı ve Solarçatı Farkı Nedir?

Sizlerden gelen sorular arasında en çok karşılaştığımız sorulardan birisi Solarçatı’nın su ısıtıp ısıtmadığı oluyor. Cevap “Hayır”. Ancak sizlerin kafasını daha netleştirmek için güneş enerjisinden faydalanarak su ısıtan Gün Isı ve elektrik üreten Solarçatı’nın farklarını bu blogumuzda anlatacağız.

Gün Isı Nedir?

Güneş ışığından enerji elde etmek üzerine genelde uygulanan teknolojilerden biri Gün Isı sistemleridir. Adından da anlaşıldığı üzere enerjiyi ısı türünden elde etmeye yarar. Gün Isı sayesinde güneş ışığı kullanılarak ısı enerjisi üretilir ve bu sayede evinizin suyu ısıtılır. Bu, ya güneş ışığını borulara odaklayan uzun sıralı parabolik çukur aynalar üzerinde ortalanmış borular geçirerek ya da büyük bir tank ve bütün bir ayna alanını birleştirilerek yapılır. Bu yaklaşımın amacı, güneş enerjisinin olabildiğince fazla kullanılması ve onu ısıya dönüştürmektir. Bu yaklaşımda kapların içindeki su ısınır ve daha sonra da kullanılmak üzere depolanır. Dikkatli bir tasarımla, bir güneş ısı, güneş battıktan sonra birkaç saat boyunca sıvıyı yeterince sıcak tutacaktır.

Solarçatı Nedir?

Solarçatı, Gün Isı sistemlerinden farklı olarak güneş enerjisinden ısı enerjisi değil elektrik enerjisi üretir. Güneş ışığından elektrik elde etmek için fotovoltaik (PV) panel kullanılmaktadır. Fotovoltaik paneller sayesinde güneş ışığı yarı iletken bir malzeme içinde yakalanır ve yarı iletken bu enerjiyi doğrudan elektronlarına aktarır. Elektronlar çekilip bir devre yoluyla gönderildiğinde, doğrudan güneş ışığından elektrik enerjisi üretilir. Fotovoltaik hücreler panellerin içerisine konumlandırılır ve bu şekilde güneş ışığı olduğu sürece elektrik üretmeye devam eder. Solarçatı da güneş panelleri ile çatınıza güneşe enerji sisteminin kurulumunu yapıyor ve evlerinizde güneşten elektrik üretebileceğiniz ekosistemle sizi buluşturuyoruz.

Gün Isı Mı Solar Panel Mi?

Hem güneş PV panelleri hem de Gün Isı, size temiz yeşil enerji sağlayabilen teknolojilerdir. Ancak aradaki farkı iyi anlamak gerekir. Gün Isı sistemleri güneş enerjisinden ısı enerjisi üretirken, Solarçatı güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretir. Solarçatı ile evinizin elektrik ihtiyacını karşılayabilir, ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satarak hem tasarruf yapmış hem de kazanç elde etmiş olabilirsiniz. Bunlara ek olarak da karbon ayak izinizi azaltarak çevreye fayda sağlamış olursunuz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.