RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güncel Tarifeler ve Güneş Santrali Fizibilitesi

Güneş enerji santrallerinin fizibilitesini kurulacak olan sistemin maliyeti direkt olarak etki etse de diğer bir en önemli faktörden biri de elektrik fiyatlarıdır.

Mevzuatlar kapsamında yapılacak olan aylık mahsuplaşmalarda güneş enerjisinden elde edilen 1. Fayda Güneş enerjisinden üretilen ve aylık olarak içeride tüketip faturada mahsup edilen tutar yani Aktif Enerji Bedeli+Dağıtım Bdeli+Vergilerdir. 2 fayda ise aylık mahsuplaşma sonrası fazla enerjinin olması durumunda bu enerjinin satışından elde edilen gelirdir. Bu gelir de Aktif Enerji Bedeli- Üreticiler İçin Dağıtım bedelidir. Çatı üzeri güneş santrallerinde üreticiler için dağıtım bedeli EPDK tarafından yayınlanan duyuru ile %100 indirimli yani 0 TL olarak uygulandığı için ihtiyaç fazlası enerjinin satış bedeli Aktif enerji bedelidir.

Her yıl 4 kere açıklanan elektrik fiyatı tarifelerinin 2021. 3 Dönem çizelgesinin yayınlanması ile, aktif enerji bedellerinde ortalama %18,7, dağıtım bedellerinde ortalama 7,2 artış yaşanarak son kullanıcıya ortalama %15,1 elektrik zammı yansıyacaktır.

Yapılan bu tarife değişikliği sebebi ile aylık bazda tüketimler için kurulan çatı tipi güneş santrallerinde fizibilite % 15,1 seviyesinde iyileşmiş ayrıca bununla beraber ihtiyaç fazlası enerjisini üretim satan tesisler için ise %18,7 gelir farkı söz konusu olmuştur.

Son 3 yıllık ve yılın her çeyreğinde yapılan tarife değişiklikleri incelendiğinde son kullanıcıların fiyatlarında düzenli bir artış olduğu gözlenmekte ve bu artışların düzenli olarak devam edeceği de öngörülmektedir.

Elektrik fiyatlarının yıllara göre artışına ek olarak 1950 yılından günümüze hatta 2030 yılına kadar gerçekleşen ve gerçekleşmesi öngörülen elektrik tüketimlerinde de artış öngörülmektedir.

Elektrik araçların, teknolojik aletlerin, akıllı ev eşyalarının hayatımıza girmesi ile birlikte elektriğe duyduğumuz ihtiyaç kaçınılmaz bir hale gelecek ve gelecekte aslında elektrifiye bir dünya bizler bekliyor olacak ve düzenli olarak her yıl artan bir elektrik bütçesi bizleri bekliyor olacaktır.

Tüm bu gerçekleşen ve öngörülen veriler doğrultusunda Solarçatı olarak sizlere güneş elektrik üretme imkânı sağlayarak elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenize katkı sağlamaktayız.

Yapacağınız tek seferlik bir yatırım ile min. 25 yıl çalışabilecek sisteme sahip olup elektrik fiyat artışlarından ve kur değişikliklerinden etkilenmeyebilirsiniz.

Solarçatı ile güneşten kendi temiz elektriğinizi üretirken hem çevreye hem de cebinize fayda sağlayabilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.