RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİNDE DİZAYN VE TASARIMIN ÖNEMİ

Solarçatı olarak güneş enerji sistemlerini hayatınıza dahil ederken, dizayn aşamasında yapılarınıza estetik bir görsellik katarak, yenilenebilir enerjiden optimal verimi almanızı sağlıyoruz .

Güneş enerjisi sistemlerinde en önemli unsurlardan bir tanesi çatınızın planına göre doğru yapılmış dizayn çalışmasıdır .

Kiremit, Teras tipi, sandviç panel, trapez saç, single veya membran kaplı çatılar gibi birçok çatı tipi bulunan mesken, endüstriyel fabrikalar gibi yapılar için yapılacak tasarımlar kullanılacak konstrüksiyon malzemelerinin değişmesi sebebi ile çatı tiplerine göre değişkenlik göstermektedir.

Bu değişkenlikler paneller arası mesafeleri, panellerin yönlerini, eğimlerini içermektedir.

Kurulacak sistemin gücü, dizayn çalışmaları neticesinde ortaya çıkmakla beraber hatalı dizayn çalışmaları yatırımların beklenilen faydaları sağlamamasına sebep olmaktadır.

Maksimum fayda sağlanabilecek sistem gücünün belirlenmesi için farklı boyutlara sahip farklı güçlerdeki paneller kullanarak; çatı eğimi, işletme bakım kriterleri ve mevzuat kriterleri değerlendirilerek dizayn çalışmaları yapılmalıdır.

Dizayn çalışmalarında çatıda bulunan uzak ve yakın gölge etkenleri, çatı eğimleri, yönetmelik gereği çatı kenarlarından bırakılacak mesafeler, paneller arası yürüyüş yolları gibi birçok unsur sistem kapasitesini belirleme kriteri olmakla beraber doğrudan sistemin faydasına etki etmektedir.

  Gölgede Kalan Panel Dizaynı X                  Gölgede Kalmayan Panel Dizaynı    

 

Hatalı yapılan sistem tasarımları, sistemin verimini etkilemenin dışında kamu kabullerinde de sorun yaşanmasına sebep olmaktadır.

Solarçatı olarak ayırdığınız belirli bir bütçe ile yatırım yaptığınız güneş enerjisi sisteminden maksimum verim almanız için profesyonel ekibimiz tarafından keşif yapılmasını talep edebilir, keşif çalışmaları sonrasında sizleri en ideal tasarım ile Solarçatı mavisi ile tanıştırabiliriz.

 

Solarçatı dizaynları ile güneş enerjisine estetik katın.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.