Güneş Paneli Yaşam Döngüsü

/ / Blog
Güneş Paneli Yaşam Döngüsü

Panel endüstrisi, sürdürülebilirlik mesajına uygun olarak, güneş modülleri ve bileşenleri için daha etik ve kârlı kullanım ömrü sonu yükümlülüklerine doğru büyük adımlar atmaktadır.

Üreticilerin güneş modüllerinin onarılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya sorumlu bir şekilde imha edilmesi konusunda daha bilinçli kararlar almaları mümkündür. Güneş paneli yaşam döngüsünün üretim, kullanım ve hizmetten çıkarma olarak bu üç aşamasına bir göz atalım.

Üretim

Üretim aşaması modül tasarımı, hammadde temini, malzeme işleme ve imalatını içerir. Bir güneş panelini kurmadan ve devreye almadan önce gerçekleşen her şey. Bu aşama enerji tüketir ve güneş enerjisinin yok etmeye çalıştığı şey olan karbon ayak izi oluşturur. Bu tüketimi dengelemek ve sürdürülebilir üretim sağlamak için enerji kullanımını ve verimliliği artırmaya odaklanılmalıdır. Doğru üretim operasyonları ve Ar-Ge faaliyetleri ile “sıfır” karbon emisyonu elde edilmesi mümkündür.

Kullanım

Üretim bittikten sonra, kullanım aşaması güneş panelleri güneş ışığını enerjiye dönüştürmeye başladığında başlar. Bu dönemde, güneş panellerinin ürettiği güç, şebekeye yenilenebilir enerji olarak verilir ve üretim aşamasında harcanan enerji dengelenir. Kullanılan yere ve teknolojiye bağlı olarak, bu enerji dengeleme süresi genellikle altı ay ile iki yıl arasında sürer.

Ortalama 25 ila 30 yıl kullanım ömrüne sahip güneş panelleri ile bol miktarda yenilenebilir enerji üretimi sağlanır. Bununla birlikte, bu aynı zamanda 90’lı yılların ortalarından sonlarına kadar devreye alınan panellerin, birçok elektrikli ürün gibi kullanım ömrünün sonuna ulaştığı anlamına gelir. Dünya daha fazla temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği için güneş panellerinin üretimi ve kullanımı büyümeye devam edecektir. Bu, daha sürdürülebilir güneş paneli kullanım ömrü sonu yönetimini gerektirecektir.

Hizmet Dışı

Bir güneş paneli mümkün olduğunca uzun süre çalıştıktan sonra artık çalışmayan bir güneş paneli ile ne yapılabilir? Çeşitli seçenekler mevcuttur.

Onarım ve yeniden kullanım: Hizmet sağlayıcılar panelleri onarabilir veya diğer projelere dağıtabilir. Ancak muayene, onarım, test ve bazı durumlarda yeniden sertifikalandırma gibi ekonomik zorluklar yaratır. Ayrıca, bu seçenek onarılamaz paneller için geçerli değildir.

  • Yenileme, yeniden üretim: Üreticiler, panellerin ve / veya bileşenlerinin kullanım ömrünü daha da uzatmak için panelleri geri alabilirler. Bu yol onarım ve yeniden kullanım ile aynı ekonomik sorunları yaratır.
  • Geri dönüşüm: Malzeme geri kazanımı, değer yaratırken çevresel zararı azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Güneş panellerindeki cam, polimer, alüminyum, silikon, bakır ve diğer malzemeler potansiyel olarak çıkartılabilir, satılabilir ve başka amaçlar için yeniden işlenebilir. Bu işlem, malzemelerin çöp sahasında değil dönüşümde kalmasına yardımcı olur.

Düzenli depolama: Bu en kolay seçenek olmasına rağmen, aynı zamanda en sürdürülemez olanıdır. Bu yöntem, değerli malzemeleri yeraltında ve erişilemez durumda tutar. Dünya Ekonomik Forumu, her yıl 62.5 milyar dolar değerinde değerli malzemenin e-atıklara kilitlendiğini tahmin ediyor

Blog güncellemelerini alın

TOP