RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Panelleri Elektrik Üretmek İçin Işık Mı Yoksa Isı Mı Kullanır?

Güneş enerjisinden elektrik üretirken bunu sağlayan faktörün ısı mı ışık mı olduğu ile ilgili kafa karışıklığının sebebi bu iki farklı enerji türünün de benzer alanlarda kullanılmasından kaynaklanır. Güneş ısısı adı verilen enerji türü evlere sıcak su sağlamak ya da elektrik üretimi için buhar üretmek gibi alanlarda kullanırken güneş panelleri için durum daha farklıdır.

Güneş enerjisi doğrudan elektrik üretmek için ışığı kullanan fotovoltaik (PV) güneş panelleri tarafından üretilir. Pek çok insan, fotovoltaik (PV) güneş panelleri ile enerji üretmek için en verimli yerin, güneşin her şeyi pişirdiği kavurucu sıcak bir çöl olduğunu düşünüyor. Fakat bu sanılanın aksine yanlış bir bilgidir.

Elbette bol güneş ışığı elektrik üretiminin faydasını arttıran etkenlerden biri ama bu sadece yazın çok sıcak havalarda çalışabildiği anlamına gelmiyor, ışığı kullanarak elektrik üreten fotovoltaik güneş panelleri kışın da oldukça verimli elektrik üretimi gerçekleştirebilir.

Fotovoltaik (PV) güneş panellerinin watt değerini derecelendirmek için standart test sıcaklığı 25 santigrat derece (veya 77 derece Fahrenheit) ‘dir. Kavurucu sıcak bir günde, güneş panelleri sıcaklık derecesi yükseldikçe verimliliklerini kademeli olarak kaybeder. Ancak, gelişmiş güneş panelleri bu kayıpları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Aslında, gelişmiş teknoloji kullanılan paneller oldukça düşük bir “sıcaklık katsayısına” veya ısıya bağlı güç düşüşüne sahiptir.

Bununla birlikte, havanın soğukluğu fotovoltaik (PV) güneş enerjisi verimliliğini etkilemez. Kar, panelleri kaplamadığı sürece güneş panelleri elektrik üretmeye devam eder.

Fotovoltaik (PV) güneş panellerindeki hücreler öncelikle güç üretimi için görünür spektrumu kullanıyor. Bu ışığın bir kısmı insan gözüyle görülebilir ve bir kısmı (kızılötesi ve ultraviyole ışık gibi) görünmez. Bulutlar, görünür ışığın çoğunu engelleyebilir, ancak tüm spektrumu engellemezler. Gelişmiş paneller ise, diğer panellere göre ultraviyole ışığı daha verimli kullanabilir ve üretimini arttırabilir. Bu yüzden aslında ev sahiplerinin daha az panele ihtiyaç duyacağı anlamına gelebilir.

Enerji Üretimiyle İlgili Diğer Faktörler

Sıcaklık ve ışık spektrumu, güneş panellerinin ne kadar güç üretebileceği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra sayılabilecek bir diğer önemli faktör ise panellerin güneş ışığını aldığı açıdır. Solarçatı olarak bizim için PV sistemlerin projelendirmesi aşamasında güneş panellerinin açısı önemli bir faktördür. Her ev kurulumu benzersizdir çünkü her ev güneşe farklı bakar ve iyi yönlendirilmiş paneller günün en yoğun saatlerinde daha fazla güneş ışığı yakalamaya yardımcı olabilir. Panel verimliliğini ölçmek için panellerin ışığı tam karşıdan aldığı varsayılır. Ancak çoğu çatıda güneş panele nadiren diktir. Bu nedenle, güneşin gökyüzünde alçalması gibi açı dışı performanslar ve çatının eğimi en önemli etkenlerdendir.

Işık miktarı da enerji üretiminde rol oynar. Genel olarak konuşursak, öğlen saatlerinde günün diğer saatlerinden daha fazla gün ışığı vardır ancak evin konumu güneş panellerine giren ışık miktarında büyük bir rol oynar ve bu sebeple kesin olarak her evin en çok ışık aldığı saatin öğlen saatleri olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Örneğin, bir yamaçtaki bir ev sabah çok iyi ışık alabilir, ancak öğleden sonra pek fazla ışık almayabilir. Bununla beraber birçok evin ağaçlardan ve diğer engellerden gölgeleme ile ilgili sorunları vardır. Toz veya yapraklar da verimi düşürebilir. Bahsi geçen sebeplerden dolayı proje çizilirken evin güneşle yaptığı açıdan çatıya düşen gölgeye kadar birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.