Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Açık Rıza Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Solarçatı Kurulum Anonim Şirketi (“Solarçatı”) tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde;

·       Kişisel Bilgilerimden (İsim, Soy isim, elektrik faturasında varsa T.C. No),

·       İletişim Bilgilerimden (E-Posta Adresi, Adres, Telefon Numarası),

·       Müşteri İşlem Bilgilerimden (Abonelik Verileri, Elektrik Faturası dahil Enerji Tüketim Verilerim),

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlarımdan (Kurulum öncesi hizmet teklifinin verilmesi uygun kurulum alanının tespiti için Kurulum Yapılacak Alanın Drone İle Çekilmiş Görüntü Kaydı ve fotoğrafları),

·       Lokasyon Bilgilerimden (Kurulum Yapılacak Adresin Konum Bilgileri) ‘nin

Solarçatı tarafından tarafıma ifa edilebilecek güneş enerjili sistemlerin ve/veya şarj ve batarya sistemlerinin kurulum hizmetleri kapsamında;                                 

(I)             Tarafıma uygun hizmet teklifinin yapılabilmesi,

(II)            Kurulum ve hizmet teklifi öncesi kurulum alanının tespit edilebilmesi,

(III)          Hizmetlerin beğeni, kullanım, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi ve bu kapsamda gerekli müşteri profilleme, analiz raporlama, değerlendirme, hedefleme çalışmaları dahil ürün geliştirme ve/veya yeni ürün oluşturma çalışmalarının yürütülmesi ve kullanıcı eğiliminin belirlenmesi,

(IV)          Reklam ve promosyon aktivitelerinin ve hizmet tekliflerinin yerine getirilmesi,

(V)           Müşteri ilişkileri yönetiminin ve satın alma süreçlerinin yönetiminin sağlanması,

(VI)          Şirketimiz ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmasına, gerekli olan süreler dahilinde şirket veri tabanında kayıt altına alınmasına, muhafaza edilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine ve organize edilmesine;

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

Yukarıda sayılan verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak tedarikçi, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş birliği içinde olduğumuz ve/veya kurulumda yer alacak taraflar ve Solarçatı çalışanları ile paylaşılarak yurt içinde aktarılmasına,

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

Yukarıda sayılan verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVVK’nın 9. Maddesine uygun olarak bulut hizmetlerini aldığımız yurtdışındaki servis sağlayıcımız firma ile paylaşılarak yurt dışına aktarılmasına,

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

    TOP