10 KW ve Altı Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Başvuru Süreci

/ / Blog
Solarpanel Kurulum Süreci

Çatınıza güneş enerjisi sistemi yaptırmanın da bir bürokratik sürece tabi olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda bürokratik süreci kronolojik olarak incelerken aynı zamanda Solarçatı’yı tercih ettiğinizde bu süreçte size sağlayacağımız kolaylıklar, bürokrasi ve izinler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

10 KW ve Altı Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Başvuru Süreci

 • Temiz enerji üreten ve enerji bağımsızlığı olan bir hane olmaya karar verdiğiniz zaman gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra proje sözleşmesini imzalayarak bürokratik süreç başlatıyoruz.
 • İlk aşamada Solarçatı ailesine katılan müşterimizden süreci üstlenebilmemiz adına temin edilmesi gereken 4 adet belgeye ve bilgiye ihtiyaç duyuyoruz.
 1. Vekaletname
 2. Orjinal tapu (Bürokrasi süreci tamamlandıktan sonra tapu müşteriye iade ediliyor) veya tapunun noter onaylı kopyası
 3. Elektrik faturası örneği (orijinali, kopyası, PDF)
 4. Iban numarası
 • Bu belgeleri edindikten sonra Solarçatı olarak resmi sorumlulukları biz başlatıyor ve süreci yönetiyoruz. Gerekli prosedürleri izleyerek ve belirlenen yasal sınırları takip ederek mevzuata uygun hareket ediyoruz. Bu mevzuat gereğince evler için yasal sınıra uygun 10 kW ve altındaki projeler için çalışmalarımıza başlıyoruz.

Dağıtım Şirketine Lisansız GES Başvurusu

Projenin resmi onayının ve uygunluğunun ilk ayağı için sizin bölgenizde bulunan elektrik dağıtım şirketine lisansız GES başvurusunda bulunuyoruz. Ay içerisinde alınan bu başvurular takip eden ayın sonuna kadar sonuçlanır.

Evrak Takibi

Yapmış olduğumuz lisanssız GES başvurusu ile alakalı onay durumu bölgenizdeki ilgili dağıtım şirketinin web sitesinde yayınlanır. Bu dokümanda yapılan başvuru sonrası alakalı bir evrak eksikliği ya da hatası ile alakalı bilgi bulunur. Yapılan geri dönüte göre eğer eksik ya da hatalı belgeler var ise dosyanız iade edilir.

Çağrı Mektubu

Yukarıda bahsettiğimiz başvuruya literatürde “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Başvurusu” diyoruz. Çağrı Mektubu aslında Bağlantı Anlaşması yapabilmek için verilen bir enerji müsaadesidir. Çağrı Mektubunda şebekeye bağlanılması için talep edilen bağlantı hususları dağıtım şirketi tarafından bildirilir ve nihai TEDAŞ projeleri hazırlanarak bağlantı anlaşması imzalanır.

 

TEDAŞ’a başvuru

GES uygunluk yasası onayı ve çağrı mektubu ile bağlantı anlaşması için TEDAŞ’a başvuruyoruz. Bu başvuruyu yaparken TEDAŞ klasörü elektrik ve inşaat klasörü olmak üzere iki ana doküman grubundan oluşmaktadır.

Elektrik Klasöründe;

 • Projenin tek hat şeması,
 • Genel Yerleşim Planı,
 • Topraklama planı,
 • Sistemin elektriksel hesaplamalarını

İçerir.

İnşaat klasöründe ise;

 • Statik uygunluk için kamu onaylı statik proje ve teknik raporu
 • İmar açısından uygunluk için belediye veya OSB’den alınan GES Uygunluk Yazısı

Bulunmaktadır.

Bu doküman setleri ile ilgili dağıtım şirketinize veya TEDAŞ’a yapacağınız başvurular incelenerek TEDAŞ projeleriniz onaylanmaktadır.

Bağlantı Anlaşması, Kabul ve Sistem Kullanım Anlaşması

Onaylatılan TEDAŞ projeleri ile ilgili dağıtım şirketine “Bağlantı Anlaşması” imzalanması için başvuruda bulunur. İmzayı takiben dağıtım şirketinin şebekesine bağlanma izni alındığı için kurulum tamamlanarak şebeke bağlantısı yapılabilir.  Bağlantı sonrasında ilgili dağıtım şirketi veya TEDAŞ tarafından projenin onaylı projeye uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek kabul işlemi gerçekleşir.

Bağlantı anlaşması tamamlandıktan sonra kabul işlemlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Son aşama olarak yine ilgili dağıtım şirketine Sistem Kullanım Anlaşması için başvuru yapılarak süreç tamamlanır.

Solarçatı olarak sizlere anahtar hizmet vererek bu izin süreçlerini sizin yerinize üstleniyoruz. Tüm bu adımlar sonrası artık güneşten temiz elektrik üretmeye başlayıp, geleceğin dünyasına şimdiden bir adım atabilirsiniz.

Blog güncellemelerini alın

TOP