RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

10 KW ve Altı Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Başvuru Süreci

Çatınıza güneş enerjisi sistemi yaptırmanın da bir bürokratik sürece tabi olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda bürokratik süreci kronolojik olarak incelerken aynı zamanda Solarçatı’yı tercih ettiğinizde bu süreçte size sağlayacağımız kolaylıklar, bürokrasi ve izinler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

 • Temiz enerji üreten ve enerji bağımsızlığı olan bir hane olmaya karar verdiğiniz zaman gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra proje sözleşmesini imzalayarak bürokratik süreç başlatıyoruz.
 • İlk aşamada Solarçatı ailesine katılan müşterimizden süreci üstlenebilmemiz adına temin edilmesi gereken 4 adet belgeye ve bilgiye ihtiyaç duyuyoruz.
 1. Vekaletname
 2. Orjinal tapu (Bürokrasi süreci tamamlandıktan sonra tapu müşteriye iade ediliyor) veya tapunun noter onaylı kopyası
 3. Elektrik faturası örneği (orijinali, kopyası, PDF)
 4. Iban numarası
 • Bu belgeleri edindikten sonra Solarçatı olarak resmi sorumlulukları biz başlatıyor ve süreci yönetiyoruz. Gerekli prosedürleri izleyerek ve belirlenen yasal sınırları takip ederek mevzuata uygun hareket ediyoruz. Bu mevzuat gereğince evler için yasal sınıra uygun 10 kW ve altındaki projeler için çalışmalarımıza başlıyoruz.

Dağıtım Şirketine Lisansız GES Başvurusu

Projenin resmi onayının ve uygunluğunun ilk ayağı için sizin bölgenizde bulunan elektrik dağıtım şirketine lisansız GES başvurusunda bulunuyoruz. Ay içerisinde alınan bu başvurular takip eden ayın sonuna kadar sonuçlanır.

Evrak Takibi

Yapmış olduğumuz lisanssız GES başvurusu ile alakalı onay durumu bölgenizdeki ilgili dağıtım şirketinin web sitesinde yayınlanır. Bu dokümanda yapılan başvuru sonrası alakalı bir evrak eksikliği ya da hatası ile alakalı bilgi bulunur. Yapılan geri dönüte göre eğer eksik ya da hatalı belgeler var ise dosyanız iade edilir.

Çağrı Mektubu

Yukarıda bahsettiğimiz başvuruya literatürde “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Başvurusu” diyoruz. Çağrı Mektubu aslında Bağlantı Anlaşması yapabilmek için verilen bir enerji müsaadesidir. Çağrı Mektubunda şebekeye bağlanılması için talep edilen bağlantı hususları dağıtım şirketi tarafından bildirilir ve nihai TEDAŞ projeleri hazırlanarak bağlantı anlaşması imzalanır.

 

TEDAŞ’a başvuru

GES uygunluk yasası onayı ve çağrı mektubu ile bağlantı anlaşması için TEDAŞ’a başvuruyoruz. Bu başvuruyu yaparken TEDAŞ klasörü elektrik ve inşaat klasörü olmak üzere iki ana doküman grubundan oluşmaktadır.

Elektrik Klasöründe;

 • Projenin tek hat şeması,
 • Genel Yerleşim Planı,
 • Topraklama planı,
 • Sistemin elektriksel hesaplamalarını

İçerir.

İnşaat klasöründe ise;

 • Statik uygunluk için kamu onaylı statik proje ve teknik raporu
 • İmar açısından uygunluk için belediye veya OSB’den alınan GES Uygunluk Yazısı

Bulunmaktadır.

Bu doküman setleri ile ilgili dağıtım şirketinize veya TEDAŞ’a yapacağınız başvurular incelenerek TEDAŞ projeleriniz onaylanmaktadır.

Bağlantı Anlaşması, Kabul ve Sistem Kullanım Anlaşması

Onaylatılan TEDAŞ projeleri ile ilgili dağıtım şirketine “Bağlantı Anlaşması” imzalanması için başvuruda bulunur. İmzayı takiben dağıtım şirketinin şebekesine bağlanma izni alındığı için kurulum tamamlanarak şebeke bağlantısı yapılabilir.  Bağlantı sonrasında ilgili dağıtım şirketi veya TEDAŞ tarafından projenin onaylı projeye uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek kabul işlemi gerçekleşir.

Bağlantı anlaşması tamamlandıktan sonra kabul işlemlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Son aşama olarak yine ilgili dağıtım şirketine Sistem Kullanım Anlaşması için başvuru yapılarak süreç tamamlanır.

Solarçatı olarak sizlere anahtar hizmet vererek bu izin süreçlerini sizin yerinize üstleniyoruz. Tüm bu adımlar sonrası artık güneşten temiz elektrik üretmeye başlayıp, geleceğin dünyasına şimdiden bir adım atabilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.solarcati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Solar Çatı internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.